ข่าว

สภาผู้แทนฯฉลุย มติ 257 ต่อ 189 เสียง ผ่าน "ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สภาผู้แทนฯฉลุยผ่าน "ร่าง พ.ร.บ. งบฯปี 65 "จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท ด้วยมติ 257 ต่อ 189 คะแนน หลังลากยาว 5 วัน 52 ชั่วโมง ส่งวุฒิสภาพิจารณาต่อไป ด้านรัฐบาลยันจะใช้งบฯโปร่งใส่-มีประสิทธิภาพ

 

22ส.ค. 64 การประชุมสภาผู้แทนฯพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯรายจ่าย ปี2565  จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท วาระ2-3 ต่อเนื่องจนเข้าสู่วันที่ 5

 

 

โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณามาตรา 37 งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ  204,179,444,100 บาท

 

 

มาตรา38 งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ770,159,975,000 บาท

 

มาตรา 39 งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 195,370,402,900บาท

 

 

มาตรา 40  งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 297,631,438,900 บาท

 

 

มาตรา 41 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596,666,700  บาท

 

 

และมาตรา 42 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,978,560,000บาท

 

 

โดยสิ้นสุดในเวลา 01.09 น. ทั้งนี้ที่ประชุมลงคะแนนเห็นด้วยกับที่กมธ.เสียงข้างมากแก้ไข 

 

จากนั้นเวลา 01.10 น. ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ3 ด้วยคะแนนเสียง 257 คะแนน ไม่เห็นด้วย 189 คะแนน งดออกเสียง 4 คะแนน และไม่ลงคะแนน 1 คะแนน จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกมธ.งบประมาณฯ

 

 

สภาผู้แทนฯฉลุย มติ 257 ต่อ 189 เสียง ผ่าน "ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 65"

 

 

ต่อมานายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เพื่อมาปฎิบัติหน้าที่ ในนามของรัฐบาล

 

 

ขอขอบคุณประธานและสมาชิกทุกท่านที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

สำหรับข้อคิดเห็น คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ รวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลขอขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายของประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

 

นอกจากนี้รัฐบาลขอขอบคุณกมธ.ทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาความร่วมมือในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอย่างเต็มที่จนสำเร็จ  

 

 

ทั้งนี้รัฐบาลจะนำร่างพ.ร.บ.นี้ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการและงบประมาณที่ได้รับให้นำไปใช้จ่ายในครั้งนี้

 

 

รัฐบาลจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจากกำกับดูแลการใช้งบประมาณดังกล่าวให้มีความโปร่งใส ตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประเทศตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและสมาชิกสภาทุกท่าน

 

 

จากนั้นนายชวนได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯที่อยู่ร่วมการประชุมในครั้งนี้ และสั่งปิดการประชุมในเวลา 01.21 น. วันที่ 22 ส.ค.64 รวมใช้เวลาการพิจารณาตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-22 ส.ค. นานกว่า 52  ชั่วโมง สำหรับขั้นตอนต่อไปทางสภาฯจะส่งให้กับวุฒิสภาพิจารณาต่อไป 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด