คอลัมนิสต์

เปิดร่างฯ"แก้รัฐธรรมนูญ" "ก้าวไกล"มองบน "เพื่อไทย"จับมือ"พลังประชารัฐ"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ก้าวไกล"เสียเปรียบ ร่างฯ"แก้รัฐธรรมนูญ" เตรียมเข้าที่"ประชุมร่วมรัฐสภา" บัตรสองใบ "เพื่อไทย" กระหนุงกระหนิง "พลังประชารัฐ"

เปิดร่างฯ"แก้รัฐธรรมนูญ" "ก้าวไกล"มองบน "เพื่อไทย"จับมือ"พลังประชารัฐ"

 

เปิดร่างฯแก้รัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วเสร็จ เตรียมเขาสู่การพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาวาระ2-3ในวันที่24-25สิงหาคมนี้ เนื้อหาสำคัญ คือการแก้ไขมาตรา 83 ว่าด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จากเดิมสส.เขต 350คน บัญชีรายชื่อ150คน แก้ไขเป็น แบ่งเขต400 คน สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน มีบัตรเลือกตั้งสองใบเหมือนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2540 ตามสโลแกนที่ว่า เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ แยกคะแนนเป็นเอกเทศทั้งสส.เขตและบัญชีรายชื่อ ไม่นำคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกันเพื่อหาจำนวน สส.พึงมี เหมือนการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมา  
 

ที่มาของสส.แบบแบ่งเขตคำนวณจากจำนวนราษฎรตามทะเบียนราษฎร์ก่อนมีการเลือกตั้ง หารด้วยจำนวน สส.เขต  ผลลัพธ์เท่ากับจำนวนราษฎร ต่อ สส.1คน  จังหวัดใดมีจำนวนราษฎรต่ำกว่าผลลัพธ์ดังกล่าว ให้มีสส.เขตได้1คน จังหวัดใดมีจำนวนราษฎรเกินเกณฑ์ให้มีสส.เขตเพิ่มอีก1คน หากรวมทั้งสองกรณีแล้ว ได้สส.เขต ไม่ถึง400 คน ให้จังหวัดที่มีเศษเหลือมากที่สุด มีสส.เขตเพิ่มได้อีก1คน และใช้วิธีการเดียวกันนี้ ในจังหวัดใดๆที่เหลือเศษในลำดับรองลงมา จนกว่าจะได้ สส.เขต ครบ400 เขต  จังหวัดใด มีสส.เขตมากกว่า1คน ให้แบ่งเขตเลือกตั้งตามจำนวน สส.ของจังหวัดนั้น โดยการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องแบ่งพื้นที่เขตที่ติดต่อกันแต่ละเขตมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน 

เปิดร่างฯ"แก้รัฐธรรมนูญ" "ก้าวไกล"มองบน "เพื่อไทย"จับมือ"พลังประชารัฐ"

 

 

เขตเลือกตั้งใดที่มีจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่า คะแนนของผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิม ไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น

ส่วนการคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้งให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ มารวมกันทั้งประเทศแล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง เรียงตามลำดับตามสัดส่วนของพรรคการเมืองนั้น  

 

 

 

เปิดร่างฯ"แก้รัฐธรรมนูญ" "ก้าวไกล"มองบน "เพื่อไทย"จับมือ"พลังประชารัฐ"

 

 

 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่กำลังจะมีการพิจารณาในสัปห์หน้า สร้างความไม่พอใจ ให้กับพรรคก้าวไกลที่ต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม นำทุกคะแนนมาคำนวณ เป็นจำนวนสส.พึงมี เหมือนการเลือกตั้ง เมื่อครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทำให้อดีตพรรคอนาคตใหม่ หรือปัจจุบันคือพรรคก้าวไกล ได้สส.เข้ามามากมาย จนทะลุฟ้า

logoline