เด่นโซเชียล

"ติดโควิด" ต้องกักตัว 14 วัน บริษัทมีสิทธิไม่จ่ายเงินเดือน ได้จริงหรือไม่

"ติดโควิด" แล้วจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน ทางบริษัทมีสิทธิไม่จ่ายเงินเดือนพนักงาน เพราะ ขาดงาน ได้จริงหรือไม่ หาคำตอบได้ที่นี่

 

"ติดโควิดแล้วต้องกักตัว 14 วัน ทางบริษัทมีสิทธินับเป็นขาดงาน และไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานได้จริงหรือ ? ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 

จากกรณีดังกล่าว ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า กรณีลูกจ้าง ติดโควิด-19 และต้องกักตัว 14 วัน ให้ถือว่าลูกจ้างอยู่ในสถานะป่วย และสามารถใช้สิทธิลาป่วย หรือใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้

 

 

 

 

ดังนั้น ลูกจ้าง มีสิทธิได้รับค่าจ้างในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้ หากต้องใช้เวลากักตัวมากกว่า 14 วัน ก็ยังถือเป็นการลาป่วยเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามภาวะของโรค และมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย

 

หรือในกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วยในรอบปีครบ 30 วันแล้ว รวมทั้งลาหยุดพักผ่อนประจำปีครบแล้ว หากทางราชการมีคำสั่งให้หยุด เพื่อดูอาการ 14 วัน หรือบริษัทมีคำสั่งให้หยุด ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ โดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างได้ แต่จะถือว่าขาดงานไม่ได้ ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเงินทดแทนจากประกันสังคมตามสิทธิที่พึงได้ตามหลักเกณฑ์ที่สปส.กำหนด

 

 

 

 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร 1546 หรือ 1506 กด 3

 

ข้อมูล : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

 

 

 

ข่าวยอดนิยม