เด่นโซเชียล

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมเปิดรอบใหม่ พร้อมเฮสิ้นปี เช็คเงื่อนไขด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือบัตรคนจน มีความคืบหน้าอีกครั้ง โดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี 2565 นี้

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ บัตรคนจน เตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 15 ล้านคนภายในสิ้นปี 2564 มอบเป็นของขวัญปีใหม่ โดยมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด แทน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้จ่าย

 

เรามีความตั้งใจอยากให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งที่ประชุมได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ และข้อจำกัดต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แล้วมาหารือร่วมกันอีกครั้ง หากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด 

 

 

 

 

การลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่นี้ คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งเดิมมีผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วประมาณ 13.6 ล้านคน และเพื่อเป็นการคัดกรองว่าอยู่ในหลักเกณฑ์-เงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จึงเผยหลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 

  • รายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณเพื่อคัดกรอง จากเดิมพิจารณารายได้ตัวบุคคล
  • นำเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณา (อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์)
  • ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก็ลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่

 

 

 

 

สำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
  • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมทรัพย์, พันธบัตร, ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท 
  • ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิบ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ