เด่นโซเชียล

"ประกันสังคม" ย้ำ ผู้ประกันตนรีบใช้สิทธิทำฟัน ก่อนหมดสิ้นปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" ย้ำอีกครั้ง รีบใช้สิทธิทำฟันก่อนสิ้นปี ทำฟันฟรีไม่ต้องสำรองจ่าย ในสถานพยาบาลที่มีสติกเกอร์ สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟัน เท่านั้น

 

"ประกันสังคมกระทรวงแรงงาน ย้ำอีกครั้ง สำหรับผู้ประกันตนทั้งหลาย รีบใช้สิทธิทำฟันด่วน ก่อนหมดสิ้นปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

 

 

 

 

1.กรณีถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูนและผ่าฟันคุด

  • สามารถใช้สิทธิได้ ในอัตราไม่เกิน 900/ปี

 

2.กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน 

  • จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
  • จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

 

 

 

 

 

ประกันสังคม, สิทธิทำฟัน, สำนักงานประกันสังคม

 

 

3.กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,000 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

 

ข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ