เด่นโซเชียล

ย้ำ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" ออมสิน ออกเงินฝากดอกเบี้ยสูง รีบเช็คด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" ธนาคารออมสิน ออกเงินฝากเอาใจสายชอบออม ด้วยดอกเบี้ยเงินฝากสูง ไม่หักภาษี เตรียมส่งเสริมการออมช่วงท้ายปี

 

"เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" ของธนาคารออมสิน ออกเงินฝากใหม่สำหรับสายออมเงินและอยากได้ดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ! ต้อง "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" เลย

 

"เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" มีจุดเด่นอย่างไร?

 • การเก็บเงินไว้ใช้ทั่วไป เพื่อเป็นผลตอบแทน, หลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต 
 • ถอนเท่าไหร่ก็ได้
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก
 • บุคคลธรรมดา ไม่หักภาษี

 

 

 

 

เงื่อนไข "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ"

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชี "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" ที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • ใช้สมุด "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" 5 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

 

 

การคำนวณและการรับดอกเบี้ย "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

1.อัตราดอกเบี้ย (เงินฝากเรียกพิเศษ 5)

 • บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่แสดงหากำไร ร้อยละ 0.425 ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 0.325 ต่อปี
 • ส่วนราชการ ร้อยละ 0.325 ต่อปี
 • รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ ร้อยละ 0.325 ต่อปี
 • สถาบันการเงิน ร้อยละ 0.325 ต่อปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 0.325 ต่อปี

 

2.อัตราดอกเบี้ย (เงินฝากเรียกพิเศษ 8)

 • บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่แสดงหากำไร ร้อยละ 0.475 ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 0.375 ต่อปี
 • ส่วนราชการ ร้อยละ 0.375 ต่อปี
 • รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ ร้อยละ 0.375 ต่อปี
 • สถาบันการเงิน ร้อยละ 0.375 ต่อปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 0.375 ต่อปี

 

 

 

 

2.คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

 • ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

 

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

 

 

ระยะเวลารับฝาก "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" 

 • ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

 

เงื่อนไขการถอน "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ"

 • ถอนเท่าไหร่ก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก นับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่จะถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงิน"เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ฯ วันถอน

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 

เมื่อครบระยะเวลาฝาก

 • จะโอนดอกเบี้ยและยอด"เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" ที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ