เด่นโซเชียล

"MyMo" แอปกู้เงินแสน สินเชื่ออิ่มใจ ของ่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ เช็ควิธีที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"MyMo" by GSB แอปพลิเคชันธนาคารออมสิน สำหรับการทำธุรกรรมการเงิน ทั้งโอนเงิน ถอนเงิน ฝากเงิน ไปจนถึงการขอกู้สินเชื่อได้ง่าย ๆ ในแอปฯ เดียว

 

"MyMo" by GSB แอปพลิเคชันของ ธนาคารออมสิน ที่นอกจากช่วยอำนวยความสะดวกในการธุรกรรมทางทางเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้แล้ว ทางธนาคารยังมีหมวด กู้สินเชื่อ ไว้ในแอปฯ อย่าง สินเชื่ออิ่มใจ มาช่วยเหลือประชาชนหรือกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระจากสถานการณ์ โควิด-19 และจำเป็นต้องกู้เงิน เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป 

 

 

เปิดขั้นตอนในการขอสินเชื่อ "MyMo" ดังนี้

 

ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

 • ลงทะเบียนทาง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินในโครงการ
 • แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง
 • แนบรูปถ่ายใบเสร็จ, สัญญาเช่า, ใบทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นใด เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและเป็นเจ้าของ
 • ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ
 • คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ "MyMo" Application

 

ขั้นตอนในการขอสินเชื่อ

 1. ลงทะเบียนหน้าเว็บธนาคาร
 2. ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
 3. รอรับผลการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น
 4. ยื่นกู้ผ่าน "MyMo"
 5. รอรับผลอนุมัติทาง sms
 6. ทำสัญญาผ่าน "MyMo"

 

 

 

 

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ

ผู้สนใจจะต้องลงสมัคร สินเชื่ออิ่มใจ ผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จากนั้นจึงทำการ login เข้า "MyMo" เพื่อสมัคร สินเชื่ออิ่มใจ ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

 

ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

 

ขั้นตอนการขอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

 

 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อ จากนั้นกดปุ่ม สมัคร
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • กด ถัดไป
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวจากนั้นกด ยืนยัน

 

 

ขั้นตอนการขอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

 

 • กด ยืนยัน ข้อมูลถูกต้อง
 • เลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการขอและกด ถัดไป
 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด ถัดไป
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

 

 

ขั้นตอนการขอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

 

 • เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลกดยินยอม หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
 • กด ยอมรับ
 • กด ถัดไป เพื่อขอรับรหัส OTP
 • เมื่อรับรหัส OTP ทาง sms ยืนยันรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที จากนั้นกด ถัดไป

 

 

ขั้นตอนการขอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

 

 • กด ยืนยัน รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
 • สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ

 

 

 

 

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังผ่านการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

 

ขั้นตอนทำสัญญาหลังอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

 

 • กด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (ต้องทำภายใน 7 วัน)
 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด ถัดไป
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อไข กดถูก (ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา) และกด ยอมรับ
 • กรอกรหัสผ่าน "MyMo" เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้จากนั้นกด ถัดไป

 

 

ขั้นตอนทำสัญญาหลังอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 

 

 • กด ถัดไป เพื่อรับรหัส OTP
 • กรอกรหัส OTP และกด ถัดไป
 • แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด เสร็จสิ้น โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

 

 

 

logoline