ชีวิตดีสังคมดี

ครั้งแรก 'เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม' เดือนธันวาคมนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บอร์ดประกันสังคมมีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องมีการ 'เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม' ผู้ประกันตนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือไม่

คณะกรรมการประกันสังคม  หรือ บอร์ดประกันสังคม มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ที่ว่ากันว่าเป็กองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพราะมีงบประมาณรวมกว่า 2 ล้านล้านบาท  ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม มาตั้งแต่ สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีหน้าที่ ที่สำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย

 

โครงสร้างบอร์ดประกันสังคม (เปรียบเทียบ)

หน้าที่สำคัญของบอร์ดประกันสังคม

 

  • การวางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนประกันสังคม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

 

  • การวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 

  • การเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ การตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ 

ที่ผ่านมา ผู้ประกันตนที่มีอยู่กว่า 24 ล้านคน ไม่ได้รับรู้ว่าเงิน ประกันสังคม ที่จ่ายไปในแต่ละเดือน ถูกนำไปใช้จ่าย ลงทุน ได้ผลตอบแทน คุ้มค่าหรือไม่   เมื่อเทียบกับสวัสดิการ ที่ผู้ประกันตนได้รับ  การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกนี้ ได้รับการคาดหมาย ว่าจะเป็นประตูเปิดไปสู่การรับรู้ในเรื่องดังกล่าว และวางกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม แก่ผู้ประกันตนทุกคน

 

วันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรก ถูกกำหนดไว้ ในวันที่ 24 ธ.ค. 2566 นี้ ระหว่างเวลา 08.00 -16.00 น.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ