ชีวิตดีสังคมดี

ขยายเวลาลงทะเบียน 'เลือกตั้ง' บอร์ด 'ประกันสังคม'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งขยายเวลา ลงทะเบียน 'เลือกตั้ง' บอร์ด 'ประกันสังคม' ออกไปอีก หลังแสดงความจำนงค์ไม่ถึง 1 %

การขยายเวลาในการลงทะเบียนแสดงความจำนงค์ในการเลือกตั้งบอร์ดผู้ประกันตน ออกไปจากเดิม สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม2566 ออกไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สอดรับกับความเห็นของศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส. กทม. พรรคก้าวไกล ที่เห็นว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนดังกล่าวน้อยเกินไป ถ้าเทียบกับผู้ประกันตน 12 ล้านคน

 

โดยกระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าให้มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ให้ถึงหลักล้านคน และได้สั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อให้ผู้ประกันตนมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด จากนั้นจะมาประเมินอีกครั้งว่าควรจะขยายเวลาออกไปอีกหรือไม่ ส่วนการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัครจะดำเนินการในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือก บอร์ดประกันสังคม

การเลือกบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ เป็นการเลือกตัวแทนในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน ซึ่งเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกในรอบ 8 ปี ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม หลังจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมาตั้งแต่ปี 2558 ถือเป็นการเลือกตั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากการเลือกตั้ง สส.

 

แต่มีเงื่อนไขว่าคนที่จะออกเสียงได้ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม   ช่องทาง ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกบอร์ดประกันสังคม  โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมมาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือน นับถึงเดือนที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

 

ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกบอร์ดประกันสังคม

หรือต้องอยู่ในระบบประกันสังคมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 หรือก่อนหน้านั้น หากเข้าสู่ระบบประกันสังคมในเดือนเมษายน 2566 ก็จะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง และในระยะเวลาหกเดือนนี้ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่าสามเดือน

ตามระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมฯ ข้อ 13 กำหนดให้ใช้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้ง หมายความว่าไม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นรายจังหวัด หรือรายภูมิภาค สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนก็สามารถลงคะแนนให้กับผู้สมัครได้ทุกคน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 7 คน จะออกเสียงให้น้อยกว่าก็ได้ และให้แต่ละจังหวัดมีสถานที่ลงคะแนนจังหวัดละหนึ่งหน่วย

 

การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม เปิดให้ลงคะแนนในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 8.00-16.00 น. โดยผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือนำบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัตรที่หมดอายุแล้ว ก็สามารถนำไปใช้แสดงตนได้ แต่สำหรับฝ่ายนายจ้างต้องมีหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองไม่เกินหกเดือนมาแสดงด้วย

 

แต่การออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ไม่ใช่วิธีการกากบาทตามหมายเลขแต่ใช้วิธีเขียนหมายเลขของผู้สมัครเป็นเลขอารบิกลงในช่องว่าง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องจดหมายเลขของผู้สมัครทั้ง 7 คนที่ต้องการจะลงคะแนนให้ได้

 

ไม่สามารถจะนำเอกสารใบปลิวหาเสียงของผู้สมัครติดตัวเข้าไปในคูหาเพื่อดูหมายเลข และผู้ใช้สิทธิฯจะเขียนหมายเลขซ้ำเพื่อลงคะแนนหลายคะแนนให้ผู้สมัครคนเดิมไม่ได้  หากไม่ต้องการออกเสียงให้ผู้ใดก็สามารถกากบาทลงในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้

 

ส่วนการนับคะแนนจะทำที่หน่วยเลือกตั้งนั้นๆ ทันทีที่ปิดการลงคะแนนในเวลา 16.00 โดยการนับคะแนนต้องทำโดยเปิดเผย ประชาชนทั่วไปทั้งผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเลือกตั้งก็สามารถเข้าสังเกตการณ์การนับคะแนนได้ เช่นเดียวกับการเลือกตั้งสส.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ