ชีวิตดีสังคมดี

'เงินคนพิการ 200' บัตรคนจน เดือน ส.ค. 2566 วันนี้มีเงินเข้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รีบเช็กด่วน 'เงินคนพิการ 200' เข้าวันไหน' เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 'บัตรคนจน' เดือนสิงหาคม 2566 เข้าเร็วกว่าเดิม

นับตั้งแต่ปี 2563 ที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้ “เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ” (เงินคนพิการ) ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 800 บาทต่อเดือน ส่วนผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท ต่อเดือน รวมเป็น 1,000 บาท

 

 

 

 

 

เงินคนพิการ 200 เดือน ส.ค. 2566 “เงินคนพิการ 200 เข้าวันไหน” หลังจากที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดโอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทุกวันที่ 20 ของเดือน เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2566 

 

    ภาพประกอบ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ

เงินคนพิการ 200 เข้าวันไหน

 

 

 

แต่ในเดือน ส.ค. 2566 วันที่ 20 ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุด ทำให้ “เงินคนพิการ เดือน ส.ค. 2566” จะเข้าเร็วกว่าปกติ คือเข้า วันที่ 18 ส.ค. 2566 ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

 

 

 

เงื่อนไขผู้ได้รับ “เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ” เงินคนพิการ 200

 

 

 • เพิ่มให้คนพิการ ที่มีบัตรฯคนพิการ อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่รับเบี้ยคนพิการทั้งสิ้น 1,000 บาท
 • คนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่รับเบี้ยคนพิการ 800 บาท และเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท
 • สำหรับคนพิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เบี้ยคนพิการ 800 บาท เช่นเดิม
 • จ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

 

      ภาพประกอบ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมที่ตนเองได้รับ ได้ที่เว็บไซต์ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ดังนี้

 

 

 1. เข้าเว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th คลิกที่นี่
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ”
 3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ หากมีสิทธิจะปรากฎสวัสดิการที่ได้รับ เช่น สวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 4. หากไม่ได้รับสิทธิใด จะปรากฎข้อความ “ไม่พบสิทธิ”

 

      ภาพประกอบ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ

 

 

บัตรคนจน เดือน ส.ค. 2566

 

 

 

เนื่องจากวันที่ 1 ส.ค. 2566 เป็นวันหยุด วันอาสาฬหบูชา ทำให้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ถูกเลื่อนวันโอนเงินเข้า เป็นวันที่ 31 ก.ค. 2566 และล่าสุด รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 31 ก.ค. เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ทำให้เงินเข้าบัตรคนจน ถูกเลื่อนเป็นวันที่ 27 ก.ค. 2566

 

 

 • ซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน
 • ซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท ต่อ 3 เดือน
 • ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ