ชีวิตดีสังคมดี

'เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ เดือนกรกฎาคม 2566' บัตรคนจน เช็กอัปเดต วันเงินเข้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กอัปเดต 'เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ เดือนกรกฎาคม 2566' สำหรับผู้ถือ บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน ยอดเงินเท่าไร เหมือนเดิมหรือไม่ เช็กที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน อัปเดตล่าสุด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 12-26 มิ.ย. 2566 จะสามารถใช้สิทธิ สวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2566 โดยจะได้รับวงเงินย้อนหลังตั้งแต่เดือน เม.ย. 2566 เฉพาะวงเงินในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค (จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน) เท่านั้น

 

 

 

 

 

ส่วน “เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ เดือนกรกฎาคม 2566” เงินคนพิการ สำหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าวันไหน มีการปรับเปลี่ยนวันเงินเข้า หรือ จำนวนเงินเข้าเหมือนเดิมหรือไม่ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

 

“เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ เดือนกรกฎาคม 2566” เข้าวันไหน

 

 

 

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท ต่อเดือน รวมเป็น 1,000 บาท กับจำนวนเงินเดิมที่ได้รับอยู่เดือนละ 800 บาท (เงินช่วยเหลือ 3 กลุ่ม) โอนทุกวันที่ 20 ของเดือน โดยเดือน ก.ค. 2566 โอนวันที่ 20 ก.ค. 2566

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2563 ที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ (เงินคนพิการ) ตั้งแต่เดือน ต.ค.2563 โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 800 บาทต่อเดือน ส่วนผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท ต่อเดือน โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

 

ส่วนผู้ถือบัตรคนจนอยู่แล้ว จะได้รับวงเงินเดือน ก.ค. 2566 ดังต่อไปนี้

 

 

 

วันที่ 1 ก.ค. 2566

 

  • ซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน
  • ซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท ต่อ 3 เดือน
  • ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

 

วันที่ 18 ก.ค. 2566

 

  • ค่าไฟฟ้า ไม่น 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 

 

 

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตน หลังวันที่ 26 มิ.ย. 2566 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีรายละเอียดวันที่ยืนยันตัวตน วันเริ่มใช้สิทธิได้ และสิทธิที่ได้ย้อนหลังดังนี้

 

 

วันที่ยืนยันตัวตน (รอบอุทธรณ์) วันที่เริ่มใช้สิทธิได้ สิทธิที่ได้ย้อนหลัง

 

 

  • 12 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 66 1 ก.ค. 66 เม.ย. - มิ.ย. 66 (3 เดือน)
  • 27 มิ.ย. – 26 ก.ค. 66 1 ส.ค. 66 เม.ย. - ก.ค. 66 (4 เดือน)
  • 27 ก.ค. – 26 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 เม.ย. – ส.ค. 66 (5 เดือน)
  • 27 ส.ค. – 26 ก.ย. 66 1 ต.ค. 66 เม.ย. - ก.ย. 66 (6 เดือน)
  • 27 ก.ย. 66 เป็นต้นไป วันที่ 1 ของเดือนถัดไป ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

 

 

 

ทั้งนี้ หากยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่ 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป และเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการ 1 ส.ค.2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง แต่จะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้เป็นต้นไป

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ