ชีวิตดีสังคมดี

เปิดเส้นทาง ‘เด็กช่าง’ สู่นักธุรกิจพันล้าน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดเส้นทาง‘เด็กช่าง’ ไต่ฝันเป็นครูช่าง กระโจนสู่เส้นทางธุรกิจพันล้าน 'ดร.พยุง ศักดาสาวิตร' นำพาอาณาจักร ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย สู่ความเป็น มหาชนสำเร็จ

เส้นทาง เด็กช่าง’ ไต่ฝันเป็นครูช่าง ก่อนกระโจนสู่เส้นทางธุรกิจ 'ดร.พยุง ศักดาสาวิตร' ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ โดยเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2566 ครบรอบ 30 ปี ‘ไทย ออโต ทูลส์’ ก้าวย่างที่มั่นคงสู่การเติบโตที่ยั่งยืน สู่ความเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะและชิ้นส่วนยานยนต์ของภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการยอมรับระดับสากล 

โดย ดร.พยุง ศักดาสาวิตร สำเร็จการศึกษาศิษย์จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ปัจจุบันได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี)

 

ดร.พยุง เล่าว่า การตั้งบริษัทรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์โลหะขึ้นในปี 2536 บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด และกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ เป็นบริษัทของคนไทย 100% เชื่อมั่นในความเป็นอาจารย์ เชี่ยวชาญการผลิตแม่พิมพ์โลหะ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการสอนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงมลคล วิทยาเขตนนทบุรี กว่า 20 ปี 

 

โดยมี คุณบัณฑูร เหล่าสินชัย และคุณคาวุธ หฤทัย ร่วมก่อตั้ง เริ่มจากพนักงานเพียง 10 คน ในช่วงแรกแม้จะมีวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง” แต่บริษัทฯ ก็ค่อย ๆ เดิบโต ค่อย ๆ สะสมความรู้ จนมีความชำนาญสูงขึ้น ในปี 2541 จึงขยายทำแม่พิมพ์โลหะขนาดใหญ่ขึ้น เริ่มผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบและอุปกรณ์จับยึด และย้ายโรงงาน ไปที่ Faccom Mini Factory 

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร  สวมบทบาทครูช่าง เปลี่ยน mindset นักศึกษาเมื่อมาฝึกงานในกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ เป็นบริษัทของคนไทย 100%

เมื่อแรกก่อตั้งบริษัทฯ ต้องเป็น กบจำศีล

“ตอนแรกงานยังไม่มากนัก โชคดีที่บริษัทไม่มีหนี้สินมาก และมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้าง นโยบายช่วงนั้นต้องเป็น กบจำศีล หมายถึงใช้จ่ายให้น้อย ไม่เลือกงาน ทั้งแม่พิมพ์ชิ้นส่วน เหล็กตัด เป้าหมายเราคือเลี้ยงพนักงานให้อยู่ได้จากวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้หลายแห่งปิดกิจการแต่บริษัทฯ สามารถประคองธุรกิจไปได้ ตลอดรอดฝั่ง”

 

เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ตั้งแต่ปี2545 ลูกค้าและงานผลิตต่าง ๆ จึงไหลเข้ามาไม่ขาดสาย ในปี2547 จึงตัดสินใจขยายตั้งโรงงานแห่งใหม่ ขนาดใหญ่ ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี บนพื้นที่ 60 ไร่ และเพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท

 

ในปี2548 ลาออกจากการเป็นอาจารย์ มาทำธุรกิจเต็มตัว ทำแผน 5 ปี เร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากร สร้างคนคุณภาพให้แข่งขันกับนานาชาติแบบตัวต่อตัวได้ ด้วยการจัดสรรหุ้นให้หัวหน้าทีมวิศวกร 15 คน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของ พร้อมส่งไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น และให้กลับมาถ่ายทอดความรู้ให้น้อง ๆ 

 

ครูช่าง ผู้เปลี่ยน mindset นักศึกษา

“ถึงแม้จะเป็นผู้บริหาร แต่บทบาทชีวิตของครูช่างยังคงอยู่ โดยเปิดโรงงานเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษา และอาจารย์เข้ามาเรียนรู้งาน ตลอดจนในการรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับทางบริษัทผมจะเป็นคนปฐมนิเทศเองทุกครั้ง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยน mindset การทำงานจริงและการเรียนในห้องเรียนไม่เหมือนกัน 4 เดือนที่ต้องใช้ชีวิตในโรงงาน” 

 

ในปี2555 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการครั้งสำคัญ รองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยก่อตั้ง บริษัทใหม่เพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่ ไทย ออโต ทูลส์ (ปทุมธานี) ไทย ออโต ทูลส์ (ชลบุรี) และ ไทย ออโต ทูลส์ (อีสเทิร์น) ภายใต้ กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ซึ่ง TAT ถือหุ้น 97% ทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่

 

ด้วยประสบการณ์ บริษัทฯมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับถึงคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ทัดเทียมกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนชาวญี่ปุ่นคือ การมีบุคลากรเปี่ยมคุณภาพ โดยมีทีมวิศวกรและทีมช่างเทคนิคจำนวนมากที่มีความรู้ลึกรู้จริง มีความเชี่ยวชาญ และมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง สามารถให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งการออกแบบ การผลิตชิ้นงาน ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ตลอดจนการบำรุงรักษา และการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนเหมาะสมและส่งมอบทันเวลาจากฐานความเชี่ยวชาญ และความชำนาญด้านวิศวกรรมขั้นสูง 

 

บริษัทฯประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยนับเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์โลหะของคนไทย เบอร์ต้น ฯ ของเอเชีย ที่ได้รับการยอมรับถึงชื่อเสียงคุณภาพการบริการและการผลิตครบวงจร ทั้งงานออกแบบการผลิต และการบำรุงรักษา

 

ขณะที่ในด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัทฯ นับเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีแผนการผลิตไปจำหน่ายทั่วโลกหลายล้านคันในปี2566 “TAT” ได้ก้าวสู่ศักราชใหม่ เพื่อนำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลมากขึ้น

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา และอาจารย์

 

โดยในวันที่ 23 มี.ค. 2566 บริษัท ไทย ออโตทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน)”

กว่า 30ปี ถึงมีวันนี้ของอดีตเด็กช่าง

 

“ตลอด 30 ปี ที่ผ่านมา สิ่งที่ผมภูมิใจ คือ การที่แบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น หลายแห่ง และแบรนด์ผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศเยอรมนี ไว้วางใจเลือก ไทย ออโต ทูลส์ฯ ให้เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ สำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง" 

 

การได้รับการยอมรับนี้ สะท้อนถึงศักยภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ทัดเทียมกับผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์โลกและในประเทศไทย กำลังเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

รางวัลแห่งความสำเร็จของอดีตเด็กช่าง

 

"ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย บุคลากรที่มีคุณภาพ อีกทั้ง ฐานะการเงินที่มั่นคง ประสบการณ์และชื่อเสี่ยงที่สั่งสมมายาวนานกว่า 30 ปี ตลอดจนการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นเครือข่ายผู้ผลิต ลูกค้า สถาบันการเงิน และสังคม จะทำให้เรามีศักยภาพพร้อมรับทุกการแข่งขัน และเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ได้มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากลให้มากขึ้น” ดร.พยุง กล่าว

 

วันนี้ของ 'ดร.พยุง ศักดาสาวิตร' อดีต เด็กช่าง ไต่ระดับเป็นครูช่าง ก่อนก้าวกระโดนเข้าสู่เส้นทางนักธุรกิจกว่า 3,000 ล้านบาท เป็นผู้นำชิ้นส่วนยนยนต์ในระดับแถวหน้าของประเทศไทย สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ ขอปรบมือรัวๆ

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ใกล้ชิดกับพนักงาน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ