ข่าว

ผลักดัน 'Coding' เปลี่ยนระบบการศึกษาสร้างกระบวนการความคิดสู่อาชีพใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บพค.ร่วมกับนักวิจัยและ โค้ด คอมแบท ได้เปลี่ยนระบบการศึกษา 'Coding' ให้เป็นการเรียนที่สนุก สร้างระบบความคิดแบบเหตุผลและตรรกะ เพื่อนำไปใช้กับการทำงานของอาชีพใหม่ 4 ด้าน คือ ด้านการเกษตร, ด้านการแพทย์, ด้านการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Robotics และด้านการทำงานสมองกล

17 มี.ค. 66  หน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับพันธมิตร บริษัทโค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัดพร้อมรับผู้สนับสนุน บริษัท เทอมาเทค เทคโนโลยี ไทยแลนด์. มิวซ์ อินโนเวชั่นจำกัดและเครื่อข่ายนักวิจัยทั่วประเทศไทย จัดงาน " CODING ERA " Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง : คลื่นลูกใหม่ของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ หน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุน ด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)และ นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ประธานบริหาร บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด กล่าวถึงการเปลี่ยนระบบ การศึกษา  " Coding " ที่สามารถสร้างระบบความคิดแบบเหตุและผล เพื่อนำไปใช้กับการทำงานของ อาชีพใหม่

 

นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ประธานบริหาร บริษัท โค้ด คอมแบท (SEA) จำกัด

 

นายเทพฤทธิ์ กล่าวว่า ได้มีการร่วมมือกับ บพค. ในการจัด มหกรรมการเรียนรู้ ด้าน " Coding " ครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยในงาน " CODING ERA " Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย เป็นงานการเรียนรู้ด้าน " Coding " ที่มีการแสดง งานวิจัยด้าน " Coding "  AI และวิทยาการหุ่นยนต์ รวมทั้งยังเป็นเวทีที่รวบรวมผู้มีทักษะ " Coding " ขั้นสูงและกลุ่มนักวิจัยจากทั่วประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และผู้ที่สนใจในการเสริมทักษะและสมรรถนะด้าน " Coding " สามารถนำไปใช้หรือต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนไทย ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเรียนรู้ " Coding " เพื่อให้เกิดการผลักดันพัฒนาทักษะ " Coding " ที่เป็นเทรนด์ของโลกอนาคต

 

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ หน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุน ด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

 

ศ.ดร.สมปอง กล่าวว่า " Coding " เป็นทักษะการทำงานแห่งอนาคตที่ตลาดแรงงานโลกต้องการ ทำให้รัฐมีการสนับสนุนผลักดันการพัฒนาทักษะด้าน " Coding " ตลอด ส่งผลทำให้ " Coding " เข้ามาเชื่อมโยงเพื่อสร้างอาชีพใหม่ ตั้งแต่ระดับต้นจนถึง ระดับปลายให้แก่เยาวชนทุกรุ่นและทุกคน โดย บพค. มีการร่วมกับ Strategic Partner คนสำคัญคือบริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการนำแพลตฟอร์มโค้ดดิ้งเกมส์ชื่อ CodeCombat มาใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนทำให้ได้เปลี่ยนระบบการศึกษา " Coding " เป็นการเรียนที่สนุก สามารถสร้างระบบ ความคิดแบบมีตรรกะและเหตุผล เพื่อนำไปใช้กับการทำงานของ อาชีพใหม่

 

ซึ่งในงาน " CODING ERA " ถือเป็น งานวิชาการที่ได้เรียนรู้และสนุกไปพร้อมกัน สร้างความคิดที่มีตรรกะและสร้าง New Future Coder ในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ รวมถึงพัฒนาความรู้ด้าน " Coding " ที่เชื่อมถึงการทำงาน อาชีพใหม่ 4 ด้าน คือ ด้านการเกษตร, ด้านการแพทย์, ด้านการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Robotics และด้านการทำงานสมองกล ที่เชื่อมโยงกับ AI  โดยเยาวชนและผู้ที่มาเข้าร่วมงานครั้งนี้ จะได้สัมผัสกับเว็บเบส CodeCombat ที่เป็นหนึ่ง ในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษา " Coding " ที่ดีที่สุดจากสหรัฐอเมริกา ที่รับรองโดย American Board for Certification of Teacher Excellence อีกด้วย

 

สำหรับงาน " CODING ERA " : Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย เป็นมหกรรมครั้งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ด้าน " Coding " รวมถึงมีการแสดงผลงานการวิจัยด้าน Coding AI และวิทยาการหุ่นยนต์ รวมทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการประชุมวิชาการที่รวบรวมผู้มีทักษะ " Coding " ชั้นสูงและกลุ่มนักวิจัยทั่วประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้ระหว่างวันที่ 17 – 18 มี.ค. 66 เวลา 10.00 -19.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ