ข่าว

"ศิริราช" แห่งแรก ประกาศ 5 ข้อห้ามใช้-ขายอาหารและเครื่องดื่มที่ผสม "กัญชา"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศิริราช" ออกประกาศ 5 มาตรการควบคุม การใช้สมุนไพร "กัญชา" ห้ามใช้-ขายอาหารและเครื่องดื่มผสมกัญชา ในพื้นที่โรงพยาบาล

ภายหลังที่มีการปลดล็อก "กัญชา" ซึ่งกระแสที่ตามมามีทั้งดีและไม่ดี ทั้งประโยชน์จากการใช้ และผลกระทบจากการใช้มากเกินไป จนถึงแก่ชีวิตล่าสุด ทางคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการดำเนินการการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจาก กัญชากัญชง และพืชในตระกูล Cannabis ในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีใจความดังนี้

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะสถาบันการแพทย์ของประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงทั้งประโยชน์และผลอันไม่พึงประสงค์ของการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจาก กัญชากัญชง และพืชในตระกูล Cannabis ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้มารับบริการของโรงพยาบาลในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสนับสนุนมาตรการควบคุมการใช้สมุนไพร "กัญชา" ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม "กัญชา" พ.ศ. 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ "กัญชา" หรือ "กัญชง" ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ในการนี้ จึงขอประกาศมาตรการดำเนินการในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเป็นต้นแบบของสถานพยาบาลที่ปลอดการใช้สมุนไพรกัญชา สารสกัดจาก กัญชากัญชง และพืชในตระกูล Cannabis ทั้ง อาหารผสมกัญชา และเครื่องดื่มผสมกัญชา หรือมีการใช้ กัญชา ดังนี้

 

1. ห้ามมิให้มีการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis เป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

2. ห้ามมิให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรม การจัดจำหน่าย และการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis ในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

3. ห้ามมิให้ประชาชนทั่วไป ผู้มารับบริการ บุคลากรและนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชงและพืชในตระกูล Cannabis เพื่อสันทนาการในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอสนับสนุนแนวทางการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis เฉพาะในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น และขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ในบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง

 

5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สนับสนุนให้มีการศึกษาและวิจัย ตลอดจนการนำสมุนไพรกัญชา และพืชในตระกูล Cannabis มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ศิริราช ออกมาตรการดำเนินการการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ