สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลกล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 4 พ.ค. 2564 ) จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ตัวเลขอยู่ที่ 154,172,707 ราย เสียชีวิตรวม3,226,726 ราย รักษาหายแล้ว 131,562,139 ราย ยอดติดเชื้อทั่วโลกวันนี้ +667,370 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกจำนวนผู้ติดเชื้อ10 อันดับแรก มีดังต่อไปนี้

1.สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อสะสม 33,229,445 ราย เสียชีวิตสะสม 591,514 ราย 
2.อินเดีย ติดเชื้อสะสม 20,275,543 ราย ติดเชื้อวันนี้ +355,828 ราย  เสียชีวิตสะสม 222,383 ราย 
3.บราซิล ติดเชื้อสะสม 14,791,434 ราย เสียชีวิตสะสม408,829 ราย
4.ฝรั่งเศส ติดเชื้อสะสม 5,656,007 ราย เสียชีวิตสะสม 105,130 ราย
5.ตุรกี ติดเชื้อสะสม 4,900,121 ราย เสียชีวิตสะสม 41,191 ราย

6.รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 4,831,744 ราย เสียชีวิตสะสม 111,198 ราย
7.สหราชอาณาจักร ติดเชื้อสะสม 4,421,850 ราย เสียชีวิตสะสม 127,539 ราย
8.อิตาลี ติดเชื้อสะสม 4,050,708 ราย เสียชีวิตสะสม 121,433 ราย
9.สเปน ติดเชื้อสะสม 3,540,430 ราย เสียชีวิตสะสม 78,293 ราย
10.เยอรมนี ติดเชื้อสะสม 3,435,877 ราย เสียชีวิตสะสม 84,020 ราย

ขณะที่ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 99 ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 71,025 รายเสียชีวิตสะสม 276 ราย