ข่าว

องค์การเภสัชกรรมตอบชัด ตัวยาชนิดไหนใช้รักษาโควิด-19ได้

องค์การเภสัชกรรมตอบชัด ตัวยาชนิดไหนใช้รักษาโควิด-19ได้

รายการกบนอกกะลาได้สัมภาษณ์ ภญ.ศิริกุล  เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม ถึงแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด ควรใช้ยาอะไรในการต้านเชื้อไวรัสโควิด

โดยพบว่าแพทย์ที่โรงพยาบาลราชวิถี แนะนำให้ใช้ตัวยาที่มีชื่อว่า "Lopinavir/Ritonavir" หรือ โลปินิโท ที่ใช้รักษาโรคไวรัสเอดส์และ GPO-A-Flu รักษาไข้หวัดใหญ่ โดยเขาได้มีการนำตัวอยาดังกล่าวมาทดลอง ปรากฎว่าได้ผล ถ้าตรงเลยก็คือ Favilavir ขึ้นทะเบียนรักษาโคโรน่าไรวรัส ฟาวิพิลาเวียร์สามารถรักษาได้จริง ออกมาเพื่อเฉพาะตัวนี้ บางรายที่เสียชีวิตอาจจะมา
ไม่ทัน อย่างกรณที่หน่วยงานสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ ปอดไม่พบเชื้อแล้ว ความเสียหาย ของปอดได้ถูกทำลายไปแล้วมันฟื้นขึ้นมาไม่ได้

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้น ?
 
ถ้าเริ่มเป็นไข้ ไอ หรือบางครั้งอาจจะไม่ไอ อย่างเน่ๆคือ หากเราเริ่มหายใจไม่ปกติ ติดขัด  แสดงว่าลงไปทางเดินหายใจแล้ว ต้องรีบไปพบแพทย์ ก็จะช่วยยับยั้งเวลาเราดูข่าวของประเทศจีน เขาจะเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ออกมาดู ปอดจะค่อยๆเสียสภาพที่มีลักษณะเป็นสีขาวๆ เรากลัวก็คือว่าเรามาช้าไป
 
กลไกการทำงานของยา ?

เข้าไปยับยั้งเอนไซม์ของตัวไวรัส ในการสร้าง RNA ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่จะทำให้ไวรัสเพิ่มตัวถ้าไวรัสไม่ขยายตัว มันก็จะไม่ไปไปทำลายเซลล์ต่างๆของเรา ตอนนี้ประเทศของเราก็ได้มีการแชร์ข้อมูลกันกับประเทศจีน เราจะได้มีสูตรยาที่เราจะได้แก้ไขได้
เวลาที่ผู้ป่วยของเรามีการติดเชื้อ ซึ่งตอนนี้เราสามารถผลิตได้เป็นล้านเม็ดไม่ต้องเป็นห่วง ส่วนอีกตัวยาหนึ่งที่สามารถรักษาได้เหมือนกันคือ แลมเดซซีเวียร์ ซึ่งทางทีมวิจัยของเราก็ได้คอยประสานงาน และยาควอโรควิน ยาที่รักษามาเลเรีย ตอนแรกยาตัวนี้มีความต้องการใช้น้อยตอนแรกะเลิกผลิตแล้ว แต่เราก็กลับมาผลิตใหม่ ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีของบ้านเรา ที่เรามีโรงงานที่ผลิตยาได้อยู่ในประเทศของเราเอง
 
 
 
 

 

CR.รายการกบนอกกะลา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม