24 มีนาคม 2563  ทำเนียบรัฐบาล นายประโยชน์ เพ็ญสูต รักษาการอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ข้อห่วงใยขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค ภายในประเทศ ช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดว่า กำลังการผลิตอยู่ที่ 70% ยังไม่ถึง 100% ยังเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน รวมถึงไข่ไก่และมีสต๊อกได้ไว้ให้ใช้จำนวน 15 ถึง 30 วัน เพียงแต่ขอความร่วมมือประชาชน อย่าเร่งรีบในการซื้อ เพราะไทยเป็นฐานการผลิต

 

อย่างไรก็ตามหากมีการขึ้นราคาจะมีการดำเนินคดีซึ่งเราไม่อยากจะทำให้เกิดขึ้นจึงอยากให้ประชาชนและผู้จำหน่ายสินค้าให้ความร่วมมือเพื่อผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ โดยให้มีการบริโภคอย่างปกติและใช้ชีวิตอย่างปกติ หากพบมีราคาที่สูงขึ้นให้แจ้ง 1569 ได้
ยืนยันว่า ปริมาณการผลิต และปริมาณการใช้มีเพียงพอ ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ นอกจากนี้ในเรื่องระบบการขนส่งสินค้าให้กับประชาชนที่อยู่ตามบ้านพักยังมีความสามารถจัดส่งได้