royal coronation
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

ไทยซัมมิท แหลมฉบัง ประกาศหยุดทำงาน 2 เดือน

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 - 10:03 น.
ไทยซัมมิท แหลมฉบัง,ธนาธร,เลือกตั้งซ่อม,หนิงปณิตา,หยุดทำงาน 2 เดือน
Shares :
เปิดอ่าน 11,805 ครั้ง

บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท ประกาศหยุดการทำงานตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 25 ธ.ค. 2562 เหตุลูกค้าหยุดการผลิตชั่วคราวและมีการสั่งซื้อสินค้าลดลง

 

                 บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท ประกาศหยุดการทำงานตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2562 เหตุลูกค้าหยุดการผลิตชั่วคราวและมีการสั่งซื้อสินค้าลดลง มีข้อความดังนี้

 

 

 

                 ประกาศ ที่ TSLA. HRM 019/2562 เรื่อง กำหนดหยุดการทำงานใน วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562

                 เนื่องจากวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 ลูกค้าของบริษัทฯ หยุดการผลิตชั่วคราวและมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในปริมาณลดลง ทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องหยุดการทำงานชั่วคราว บางส่วนในวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 การหยุดงานชั่วคราว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                 ในระหว่างเวลาที่บริษัทฯ หยุดการทำงานชั่วคราวตามประกาศ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานทุกระดับ ในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างปกติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 75 โดยการหยุดตามข้อนี้จะไม่มีผลใดๆ กับการคำนวณเบี้ยขยันหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

                 ทั้งนี้ พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อรับค่าจ้างเต็มจำนวน ในวันที่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดชั่วคราวตามประกาศนี้ โดยพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปี จะต้องคีย์การลงในระบบ ESS ก่อนวันหยุดการทำงานชั่วคราวที่กำหนดไว้

                 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

                 (นายภูทัต เผื่อนอุดม)

                 ผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

"เอก ไทยซัมมิท" ผู้แทนนอกสภา

วิบากกรรมหรือกรรมไล่ล่า ธนาธร

เมียธนาธร มั่นใจเช็คไม่เด้ง เหตุขึ้นเงินช้า

ธนาธร ฉุน จะให้ตอบอีกกี่ครั้งว่า จำไม่ได้

 

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ