กรุงเทพมหานคร กำหนดฉีดละอองน้ำในพื้นที่ 28 เขต เพิ่มความชื้นในอากาศ ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า รวมทั้งฉีดล้างใบไม้ ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ลดฝุ่นละออง วันที่ 8 ต.ค.2562 นี้

 

               สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กำหนดฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า รวมทั้งฉีดล้างใบไม้ ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

 

               โดยวันที่ 8 ตุลาคม 2562 กำหนดพื้นที่ฉีดละอองน้ำ ล้างถนนและทางเท้า เพื่อลดฝุ่นละออง ดังนี้

 

กทม.มาตามนัด ล้างถนนลดฝุ่น 28 เขต

 

กทม.มาตามนัด ล้างถนนลดฝุ่น 28 เขต

 

กทม.มาตามนัด ล้างถนนลดฝุ่น 28 เขต

 

กทม.มาตามนัด ล้างถนนลดฝุ่น 28 เขต

 

กทม.มาตามนัด ล้างถนนลดฝุ่น 28 เขต

 

กทม.มาตามนัด ล้างถนนลดฝุ่น 28 เขต

 

กทม.มาตามนัด ล้างถนนลดฝุ่น 28 เขต

 

กทม.มาตามนัด ล้างถนนลดฝุ่น 28 เขต

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง