กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน โดยวันที่ 4 ต.ค.62 จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 เขต 

 

กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น 24 เขต

 

               กรณีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เกินกว่ามาตรฐาน 6 พื้นที่

 

กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น 24 เขต

 

               สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนล้างถนนและทางเท้าในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐาน โดยดำเนินการฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน

 

กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น 24 เขต

 

              โดยวันที่ 4 ตุลาคม 2562 กำหนดพื้นที่ล้างถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละออง ดังนี้

 

กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น 24 เขต

 

กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น 24 เขต

 

กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น 24 เขต

 

กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น 24 เขต

 

กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น 24 เขต

 

กทม.ฉีดน้ำลดฝุ่น 24 เขต

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง