royal coronation
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

ยธ.เร่งสร้างมาตรการลงโทษแทนจำคุก

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 - 10:53 น.
กยุติธรรม,สร้างมาตรการ,ลงโทษแทนจำคุก,คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 765 ครั้ง

"สมศักดิ์" ชี้ ยธ.ดูแลผู้กระทำผิดทั้งระบบกว่า 7 แสนคน เร่งพัฒนากฎหมายสร้างมาตรการลงโทษแทนการจำคุก

 

          โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา - 30 ส.ค.62 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิด “งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0” ว่า ปัจจุบันผู้กระทำผิด ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ มีจำนวนกว่า 700,000 คน
 

 

 

            ซึ่งการถูกคุมประพฤติถือเป็นระบบงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขฟื้นฟู และให้โอกาสกับผู้กระทำผิดให้สามารถกลับตนเป็นคนดี โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบเรือนจำ และเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระทำผิดแทนการจำคุก

 

 

           โดยใช้การแก้ไขฟื้นฟูและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดที่ได้รับโอกาสดังกล่าว ที่ผ่านมา ระบบ งานคุมประพฤติได้มีพัฒนาการทั้งในด้านกฎหมาย โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ และการบูรณาการกับภาคประชาสังคมเพื่อวางระบบงานคุมประพฤติในชุมชน โดยมีภาคประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน คืออาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานคุมประพฤติ ส่งผลให้การแก้ไขฟื้นฟูดูแลผู้กระทำผิดในชุมชนมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับชุมชน
 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ