ข่าว

เต้ พระราม7 ยื่นตีความ วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มงคลกิตติ์ ชิงออกตัวก่อน พรรคร่วมฝ่ายค้าน อาศัยมาตรา213 อ้างถูกละเมิดสิทธฺ์ ยื่นตีความ วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พรรคไทยศรีวิไลย์ ไม่รอพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัย  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี เหตุ ครบวาระ 8 ปี ตาม รธน ม.158,264 หรือไม่ โดยอ้างเหตุว่า ถูกละเมิดสิทธิ์ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา213  จากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์  ซี่งรัฐธรรมนูญ กำหนดวาระดำรงตำแหน่งนายกฯไว้ไม่เกิน 8 ปี

 

เต้ พระราม7 ยื่นตีความ วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ แล้ว

 

การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญมีรายการเอกสารที่จำเป็น (Checklist) เฉพาะที่มีประกอบไปด้วย

คำร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซด์ศาลรัฐธรรมนูญ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฎเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่น หรือยื่นคำร้องตาม มาตรา 213

(กรณีผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระทำนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ)

- หนังสือแสดงหลักฐานการยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหนังสือแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงคำร้องที่ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

กรณียื่นคำร้องตาม มาตรา 49 (กรณีขอให้เลิกการกระทำล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นประมุข)

- หนังสือแสดงหลักฐานการยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุด หรือหนังสือแจ้งความเห็นของอัยการสูงสุด รวมถึงคำร้องที่ยื่นต่ออัยการสูงสุด

กรณียื่นคำร้องตาม มาตรา 51 (กรณีประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ​ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ)

- หนังสือการสั่งการของคณะรัฐมนตรีแจ้งต่อผู้ร้อง

- ความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมหลักฐานการเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี

- คำร้องที่ผู้ร้องยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

- เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องยื่นหนังสือขอให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ตนหรือชุมชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

- เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานของรัฐปฏิเสธ/ ไม่ดำเนินการภายใน 90 วัน

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

Line: https://lin.ee/qw9UHd2

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ