ข่าว

"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ภาพลักษณ์ ท่องเที่ยวไทย ช่วงโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ภูเก็ตคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และ สภาผู้แทนราษฎร เสวนาเรื่อง "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" กับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ช่วงโควิด-19

   วันที่ 25 ก.ย. 64  นายจักรพันธ์  พรนิมิต  รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่หนึ่งสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" กับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยมี   นางสาวเพชรชมพู  กิจบูรณะ โฆษกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานอนุกรรมาธิการ  นายปิยพงศ์  ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วม

"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ภาพลักษณ์ ท่องเที่ยวไทย ช่วงโควิด-19

  นายจักรพันธ์  กล่าวว่า   จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองการท่องเที่ยวระดับโลกที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีศักยภาพสูงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมหาศาลและมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทุกปี อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมและระงับการเดินทางเข้ามาของนักท่องชาวต่างชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศ   

 ทำให้รายได้ด้านการท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยซึ่งพึ่งพารายได้ด้านการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้เห็นชอบข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. )ในหลักการให้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้ว และมีผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยในพื้นที่นำร่องจังหวัดภูเก็ตตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใต้ชื่อโครงการ  "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"  (Phuket Sandbox)

ข่าวที่สนใจ 

 

   ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นวาระจำเป็นเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวประเทศให้ฟื้นคืนกลับมาโดยเร็ว ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการในช่วงระยะเวลา 2 เดือน (กรกฎาคม-สิงหาคม 2564) มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตกว่า 36,000 คน ห้องพักโรงแรมถูกจองกว่า 5 แสนคืน ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตกว่า 2 พันล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่ดีและน่าพอใจ เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีต่อประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังประสบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะต้องมีการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สามารถเดินหน้าต่อไปได้ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาพลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งกระทำกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยซึ่งตั้งถิ่นฐานหรือไปประกอบอาชีพในต่างประเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่กำลังได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสำคัญอย่างมากในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งจะนำมาสู่การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และอาจเป็นตันแบบที่นำไปปรับใช้ในจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
ดังนั้น ทางคณะกรรมาธิการจึงได้จัดโครงกรสัมมนา เรื่อง "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19" เพื่อเป็นเวทีในการรับทราบข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการในการพิจารณาผลักดันข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อไป
 

"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ภาพลักษณ์ ท่องเที่ยวไทย ช่วงโควิด-19

logoline