รัฐสภา 19 ตุลาคม 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท วันที่สาม เมื่อเวลา 17.15 น.  นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ฐานะประธานในที่ประชุม

 

 

 

               ได้แจ้งระยะเวลาที่จะใช้อภิปราย ตามการหารือของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และวิปฝ่ายค้าน ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เหลือเวลาที่จะชี้แจง 1 ชั่วโมง 40 นาที ขณะที่ ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน ขอเวลาอภิปราย 1 ชั่วโมง 40 นาที ขณะที่เวลาของ ส.ส. พรรครัฐบาล หมดแล้ว

               ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้นายศุภชัยแจ้งกับที่ประชุมด้วยว่า เวลาที่ฝ่ายค้านเหลือในการอภิปราย คือ 1 ชั่วโมง 11 นาที , ส.ส. พรรครัฐบาล เหลือเวลา 40 นาที และ ครม. เหลือเวลา 1 ชั่วโมง 7 นาที

               ขณะที่ภาพรวมการอภิปรายของสภาฯ ยังคงเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดย ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน ได้แสดงเนื้อหาที่เน้นถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม และไม่อาจลงมติให้ความเห็นชอบได้

               ด้าน นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ภาคอีสาน กล่าวถึงแนวทางการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้าน จะลงมติ “งดออกเสียง” เนื่องจาก พรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดไว้ในร่างงบประมาณฉบับนี้ แต่ไม่สามารถลงมติไม่เห็นด้วยได้ เพราะงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญต่อการเดินหน้า และพัฒนาประเทศ จึงมีข้อสรุปว่าจะลงมติงดออกเสียง

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง