เริ่มตั้งแต่วันนี้ (17  ต.ค. 2562) เป็นวันแรกที่ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยตามกำหนดการจะพิจารณารวม 3 วัน จนถึงวันที่ 19 ต.ค. 

       สำหรับการจัดสรรเวลาให้อภิปรายรวม 36 ชั่วโมง โดยแบ่งเวลาให้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล เท่ากัน คือ 18 ชั่วโมง  ทั้งนี้ในส่วนเวลาของพรรครัฐบาลนั้นจะมีส่วนที่จัดสรรให้กับ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชี้แจง รวม 6 ชั่วโมง  และหากมีการประท้วงก็ได้ตกลงร่วมกันว่าหากฝ่ายใดที่ลุกประท้วงจะให้หักเวลาของฝ่ายนั้นๆ  สำหรับเวลา 36  ชั่วโมง ไม่รวมถึงการนำเสนอเนื้อหาของพล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จำนวน2 ชั่วโมง

      สำหรับการอภิปรายงบฯของสภาฯ จะเริ่ม 09.30 น. ไปจนถึงเลยเวลา 24.00 น. และใช้วิธีการพักการประชุม เพื่อให้การเริ่มต้นวันใหม่ไม่ต้องนับองค์ประชุม ขณะที่วันสุดท้าย วันที่ 19 ตุลาคม จะเริ่ม 09.30น.ไปจนถึงเวลา 21.30 น.

       สำหรับการเตรียมรับมือของฝ่ายรัฐบาลนั้น  ได้มีการวางไว้ว่า ถ้าพรรคร่วมฝ่ายค้านพูดเกี่ยวกับเรื่องใด ก็จะมีผู้อภิปรายของพรรคร่วมรัฐบาล ที่รับผิดชอบเรื่องนั้นขึ้นตอบโต้ และถ้าฝ่ายค้านขอเพิ่มเวลาและจำนวนคนในการอภิปราย ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องขอเพิ่มด้วย และพรรคร่วมรัฐบาลต้องพร้อมโหวตตลอดเวลาและไม่กังวลเรื่องเสียงปริ่มน้ำเนื่องจากได้มีการเตรียมการและซักซ้อมมาเป็นอย่างดี

        ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ แกนนำรัฐบาล ได้กำหนดตัวผู้อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้จำนวน 26 คน โดยมีทั้งผู้อภิปรายในภาพรวมและในหัวข้อเฉพาะเรื่อง  และกำชับให้ ส.ส.ทุกคน ห้ามขาด ห้ามลา และห้ามมาสายเด็ดขาด โดยให้เตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเสียงตลอดระยะเวลา 3 วัน

       ขณะที่ฝ่ายค้าน 7 พรรค เตรียมขุนพลถล่มงบประมาณรัฐไม่ต่ำกว่า 100 คน เฉพาะแค่พรรคเพื่อไทยก็ปาเข้าไป 70 คนแล้ว    โดยเป้าใหญ่ที่พรรคเพื่อไทยเตรียมถล่ม คือ เรื่องงบความมั่นคง ที่ตั้งงบฯสูงกว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

      ขณะที่พรรคอนาคตใหม่  ฝ่ายค้านเบอร์ 2  ได้เตรียมคนอภิปรายประมาณ 18-20 คน

      ส่วนฝ่ายค้านอิสระ 2 เสียง คือ นายพิเชษฐ สถิรชวาล  จากพรรคประชาธรรมไท และนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ จากพรรคไทยศรีวิไลย์  ได้รับจัดสรรเวลาคนละ 10 นาที รวมเป็น 20 นาที โดยแบ่งเวลามาจากฝั่งของรัฐบาล  แต่ไม่ได้เป็นการผูกมัดว่านายพิเชษฐและนายมงคลกิตติ์  จะต้องลงมติสนับสนุนร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ

      สำหรับงบฯที่ตกเป็นเป้าซักฟอกของฝ่ายค้านครั้งนี้ คือ งบกลางจำนวน 518,770.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบกลางปี 2562 จำนวน 47,238.91 ล้านบาท  โดยเฉพาะประเด็นการจัดสรรงบกลาง เพื่อชดเชยกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ระงับการทำเหมืองแร่ทองคำไว้ก่อน 

    ส่วนงบฯอีกตัวที่เป็นเป้าของฝ่ายค้านในการซักฟอก คือ งบความมั่นคง  ทั้งนี้ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯปี 2563  หากคิดเป็นรายกระทรวง  กระทรวงกลาโหม  ได้งบประมาณมากเป็นอันดับสี่ จำนวน 233, 353.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 6,226.86 ล้านบาท แบ่งเป็น

   - กองทัพบก  ได้งบฯ 113,677.43 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 2,300.53 ล้านบาท

  -กองทัพเรือ  ได้งบฯ 47,277 .90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 1,793 .23 ล้านบาท 

   -กองทัพอากาศ ได้งบ 42,882.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 62 จำนวน 1,273.93 ล้านบาท

 สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ  งบ   674,341.80 ล้านบาท, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งบฯ10,005.17 ล้านบาท ,สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ งบฯ  292.87 ล้านบาท

     สำหรับเสียง ส.ส. ที่ต้องใช้ในการโหวตเห็นชอบผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระแรกขั้นรับหลักการ คือ ใช้เสียงข้างมากของ ส.ส.ที่มาประชุม

     ในขณะที่ตอนนี้รัฐบาลมีเสียงอยู่ 252 เสียง อย่างไรก็ตาม ในการโหวตขั้นรับหลักการวาระที่ 1 โดยธรรมเนียมในสภาฯ ประธานสภาผู้แทนฯและรองประธานฯอีก 2 คน รวม3 เสียง จะต้องงดออกเสียง ซึ่งจะทำให้เสียงของรัฐบาลเหลือที่จะยกมือโหวตเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเพียง 249 เสียง  ส่วนฝ่ายค้านมี 243 เสียง

     อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะมี 2 เสียงของ ส.ส. ฝ่ายค้านจากพรรคเพื่อไทยมาโหวตสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ให้แน่ๆคือ นายคณูมานิตย์ สังข์พุ่ม และนายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากุล ซึ่งประกาศชัดเจนไว้ก่อนแล้วว่าจะยกมือสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ

     และก็ต้องจับตาว่าจะมี “งูเห่า ” มาโหวตเสียงเพิ่มให้ฝั่งรัฐบาลอีกแค่ไหน เพราะก่อนหน้านี้ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า มือประสานสิบทิศจากพรรคพลังประชารัฐ  แสดงความมั่นอกมั่นใจ ว่าร่าง พ.ร.บ.ผ่านสภาแน่ โดยมีเสียงที่“มองไม่เห็น” พร้อมมาโหวตสนับสนุนให้ถึง 18 เสียง 

      เพราะว่า ร่าง พ.ร.บ. ประมาณฯ เป็นกฎหมายสำคัญ หากรัฐบาลพลาดพลั้ง ไม่สามารถดันให้ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ฯ ผ่านสภา มีแค่ 2 ทางเลือก คือ รัฐบาลลาออก หรือยุบสภา เลือกตั้งใหม่เท่านั้น