นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส. อุดรธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) อภิปรายช่วงหนึ่งในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ถึงงบประมาณส่วนของสภาผู้แทนราษฎร

 

 

 

               ที่พบว่า การเสนอของบประมาณ ปี 2563 มีจำนวนน้อยกว่าปี 2562 ทั้งที่เป็นการของบประมาณในหมวดเดียวกัน โดยปี 2562 ของบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ทั้งที่ไม่มี ส.ส. และ ส.ว. ขณะที่การเสนอของบประมาณ ปี 2563 ที่มี ส.ส. ​และ ส.ว. พบการเสนอของบประมาณ 8,600 ล้านบาท ตนจึงสงสัยว่าทำไมตัวเลขงบประมาณถึงต่างกัน นอกจากนั้นแล้ว ตนเรียกร้องให้มีการทบทวนการคุ้มครองสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะการทำงาน ส.ส. ที่ไม่ควรให้อำนาจอื่นเข้ามาแทรกแซงสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับสังคายนาการทำงานของ 3 อำนาจ ที่ไม่ก้าวก่ายกัน โดยเฉพาะการยึดรัฐธรรมนูญ มาตรา 125 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของ ส.ส. ที่ระบุว่าไม่มีอำนาจใด หรืออำนาจของศาลสั่งให้ ส.ส. หยุดปฏิบัติหน้าที่ แม้จะถูกคุมขังแต่ในวันที่มีประชุมสภาฯ ควรต้องให้ออกมาทำงาน จะให้ตุลาการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ดังนั้น ตนขอให้จัดการอภิปราย เชิญนักวิชาการสังคายนาเพื่อให้อิสระของ ส.ส. ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ก่อนจะเกินเลยไปมากกว่านี้ รวมถึงการใช้อำนาจที่ผิดไปจากรัฐธรรมนูญ ที่ใช้แบบบิดเบี้ยว ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง