เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) เปิดเผยระหว่างร่วมคณะลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีกับนายกรัฐมนตรี ว่า จากสถานการณ์มวลน้ำท่วมทุ่งไหลผ่านตัวเมืองอุบลราชธานี ส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำท่วมสูงขึ้นและกินพื้นที่มากขึ้นนั้น ตนได้มีการสั่งการถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)ให้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้ามาติดตั้งในพื้นที่จ.อุบลฯเพื่อรองรับสถานการณ์นี้ก่อนแล้ว

 

              พร้อมทั้งได้ประสานงานถึงกรมชลประทาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอให้ช่วยระดมเครื่องผลักดันน้ำจากพื้นที่อื่นที่ไม่ประสบอุทกภัยให้ส่งเครื่องดันน้ำไปเพื่อช่วยขับดันมวลน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเบื้องต้นได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมปฏิบัติงานแล้วจำนวน 60 เครื่องในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร แต่ละเครื่องมีกำลังดันน้ำที่ 4,680ลบ.ม./ชั่วโมง จะสามารถดันระบายน้ำได้ที่ 112,320ลบ.ม./วัน /เครื่อง

 

 

 

 

 


       

 

             รมช.มหาดไทย  กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการส่งเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอโขงเจียมอีก 100 เครื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ในวันที่ 14 ก.ย. 2562  รวมพื้นที่สองอำเภอมีการระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ 160 เครื่อง

 

 

 

         "หากเร่งระดมผลักดันน้ำเต็มอัตรา100% จะสามารถผลักดันน้ำได้ที่ 1,811,200 ลบ.ม./ วัน ซึ่งคาดว่า จะสามารถช่วยดันมวลน้ำท่วมทุ่งนี้ได้ตามต่องการ ทั้งนี้คาดว่า จะใช้เวลาการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่จังหวัดอุบลฯประมาณ 10 วัน" รมช.มหาดไทย กล่าว