ข่าว

กรมชลประทาน รับลูก รมว.เกษตรฯ คลอด 8 มาตรการ จัดสรรน้ำจว.ภาคตะวันออก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมชลประทาน ตรวจราชการพื้นที่ระยอง มอบหมายกรมชลประทาน วางมาตรการเพื่อรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญ   เป้าหมายลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

ที่จ.ระยอง    ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม   ด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่  รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยอง    ทั้งนี้จากสถานการณ์เอลนีโญในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้ มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ  เฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าปกติถึง 26%    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ได้วางมาตรการเพื่อรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญ  

 

 

 

 


ขณะเดียวกันได้ให้กรมประทาน  ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำ รวมทั้งปฏิบัติตาม 12 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 66 และ 3 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 66 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ    มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำ และผลกระทบจากสภาวะเอลนีโญ ให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

 

 

 

 

 

มาตรการเพื่อรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญ 

.

 • สูบผันน้ำจากอ่างฯประแสร์ - อ่างฯคลองใหญ่ - อ่างฯหนองปลาไหล เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้อ่างฯหนองปลาไหล (ปัจจุบันสูบผันน้ำรวมแล้ว 32.4 ล้าน ลบ.ม.)
 • สูบผันน้ำกลับคลองสะพาน - อ่างฯประแสร์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้อ่างฯประแสร์ (ปัจจุบันสูบผันน้ำรวมแล้ว 3.1 ล้าน ลบ.ม.)
 • สูบผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างฯ บางพระ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้อ่างฯ บางพระ (ปัจจุบัน สูบผันน้ำรวมแล้ว 28.3 ล้าน ลบ.ม.)
 • สูบผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกง - อ่างฯ บางพระ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้อ่างฯ บางพระ (ปัจจุบัน สูบผันน้ำรวมแล้ว 10.1 ล้าน ลบ.ม.)
 • สูบผันน้ำจากอ่างฯหนองปลาไหล - สถานีผลิตน้ำประปาหนองกลางดง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา เพื่อนำน้ำมาใช้ในพื้นที่ จ.ชลบุรี สามารถทดแทนการใช้น้ำจากอ่างฯบางพระ วันละ 80,000 - 100,000 ลบ.ม.
 • เตรียมการสูบผันน้ำจากคลองวังโตนด - อ่างฯประแสร์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้อ่างฯประแสร์ 
 • รณรงค์ทุกภาคส่วนใน จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี ใช้น้ำอย่างประหยัด
 • รณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปีรอบแรกและเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ ลดการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งปี 66/67  เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำและเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งถัดไป

 

 

กรมชลประทาน รับลูก รมว.เกษตรฯ  คลอด 8 มาตรการ จัดสรรน้ำจว.ภาคตะวันออก

กรมชลประทาน รับลูก รมว.เกษตรฯ  คลอด 8 มาตรการ จัดสรรน้ำจว.ภาคตะวันออก

กรมชลประทาน รับลูก รมว.เกษตรฯ  คลอด 8 มาตรการ จัดสรรน้ำจว.ภาคตะวันออก

กรมชลประทาน รับลูก รมว.เกษตรฯ  คลอด 8 มาตรการ จัดสรรน้ำจว.ภาคตะวันออก

ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม ด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน  , สุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่  รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ระยอง 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด