ข่าว

วงถกสถานการณ์น้ำ ธรรมนัส กำชับ 'กรมชลประทาน' ทำงานแบบบูรณาการ รับมือ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ร่วมกับ ปลัดกระทรวง , อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ย้ำข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ที่ห่วงใยต่อ ภัยแล้ง และ อุทกภัย ขอกรมชลประทาน จัดเป็นวาระสำคัญในการรับมือ

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ผ่านทางระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และสำนักเครื่องจักรกล โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน , ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีฝ่ายบริหาร , นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี   มีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทั้งด้านภัยแล้ง และอุทกภัย จึงขอให้กรมชลประทาน บูรณาการทำงานอย่างเข้มข้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากปรากฎการณ์เอลนีโญที่กำลังส่งผลกระทบในปัจจุบัน ทำให้มีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักบางแห่ง กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนด สู่ 6 แนวทางปฏิบัติของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด พร้อมนำ 3 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 (เพิ่มเติม) มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

 

 

 

 ขอให้ความมั่นใจว่า   ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ เข้าประจำพื้นที่เสี่ยง พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก รับทราบถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด  

 

วงถกสถานการณ์น้ำ ธรรมนัส กำชับ 'กรมชลประทาน' ทำงานแบบบูรณาการ รับมือ

วงถกสถานการณ์น้ำ ธรรมนัส กำชับ 'กรมชลประทาน' ทำงานแบบบูรณาการ รับมือ

วงถกสถานการณ์น้ำ ธรรมนัส กำชับ 'กรมชลประทาน' ทำงานแบบบูรณาการ รับมือ

.

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ผ่านทางระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และสำนักเครื่องจักรกล

.

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ