ข่าว

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ปางช้างแม่สา ต่อยอดเพาะ "เห็ดถอบ" ในดินปุ๋ยมูลช้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ถือเป็นการต่อยอดจากดินปุ๋ยมูลช้างอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งต่อไปในอนาคตจะสามารถนำรายได้มาเลี้ยงช้างในปางช้างแม่สาจำนวน 68 เชือก

เมื่อวานนี้ (23 พ.ค.65) ที่โรงปุ๋ยปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สา ให้การต้อนรับ ดร.สุมิตร อธิพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและกิจการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ พร้อมคณะฯ นายทวีศักดิ์ อ่องศิริกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งหมดมาสาธิตพร้อม ให้ความรู้จากการทำปุ๋ยสูตรต่างๆ

 

โดยเฉพาะการเพาะเห็ดป่า เห็ดสวน เห็ดเพาะที่เพาะขายทั่วไป โดยการนำเชื้อเห็ดผสมกับปุ๋ยมูลช้างอัดเม็ดและปุ๋ยมูลช้างชนิดผง เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของมูลช้าง และยังช่วยส่งเสริมรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ ที่นำกระถางแปรรูปจากใบไม้ โดยนำกระถางที่ทำจากมูลช้าง และกระถางใบไม้นำมาเป็นกระถางเพาะเห็ดจากมูลช้างด้วย

 

 

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ปางช้างแม่สา ต่อยอดเพาะ \"เห็ดถอบ\" ในดินปุ๋ยมูลช้าง

 

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สา เปิดเผยว่า การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากมูลช้าง ปางช้างแม่สาดำเนินการมานานถึง 3 ปี เพื่อให้คุณภาพของปุ๋ยมูลช้างเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรอินทรีย์และชุมชนเมือง โดยความร่วมมือและการต่อยอดพัฒนาทำต้นแบบ ปุ๋ยมูลช้างจนกลายมาเป็น "คชาภัณฑ์" ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งผลิตขึ้นที่ปางช้างแม่สา จึงนับเป็นอีกทางเลือกสำหรับเกษตรกร ที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผลทางการเกษตรที่สามารถจับต้องได้ สามารถลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยในการปลูกพืชผลทางการเกษตร 

 

ดร.สุมิตร อธิพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและกิจการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ กล่าวว่า วันนี้ได้นำตัวอย่างปุ๋ยแต่ละชนิด ร่วมไปถึงผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่างๆจากมูลช้างนำ มาสาธิตพร้อมให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจร ซึ่ง ม.แม่โจ้นั้น จะมีบทบาทในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากมูลช้าง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

 

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ปางช้างแม่สา ต่อยอดเพาะ \"เห็ดถอบ\" ในดินปุ๋ยมูลช้าง                                

 

 

 

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ปางช้างแม่สา ต่อยอดเพาะ \"เห็ดถอบ\" ในดินปุ๋ยมูลช้าง

 

โดยเฉพาะการเพาะเห็ดป่า เช่น เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบที่กำลังทดลองเพาะอยู่ รวมไปถึงเห็ดใบแขนงต่างๆ มีทั้งชนิดเห็ดป่า ชนิดเห็ดสวน และเห็ดที่เพาะได้ทั่วไป ก็เพาะ ออกมารับประทานได้หลายชนิดแล้ว

 

ขั้นตอนคือการนำเชื้อเห็ดมาหมักเป็นหัวเชื้อแล้ว นำไปผสมกับปุ๋ยมูลช้างเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมี แล้วนำไปอัดเม็ด ให้เป็นปุ๋ย อินทรีย์อัดเม็ดในการบำรุงแปลงปลูกผักและพืชผลตามกระถางดอกไม้ โดยมีเชื้อเห็ดผสมในกระถางอยู่ด้วย เห็ดสามารถเจริญเติบโตตามแปลงเพาะปลูกในสวนผักและในกระถาง หรือในต้นไม้ที่เราต้องการเพาะเห็ด ก็จะได้มีเห็ดไว้รับประทานได้ตามต้องการ

 

สูตรการเพาะเห็ดผสมดินปุ๋ยมูลช้างของปางช้างแม่สา กับ อาจารย์ ม.แม่โจ้ อัตราส่วน นำเชื้อเห็ดเลือกเห็ดดอกแก่ๆ จำนวนอัตราส่วน 1 ต่อ 10 ส่วน จากนั้นนำเชื้อเห็ดผสมน้ำหมักไว้ 1 คืนขึ้นไป 
ต่อมานำน้ำเชื้อเห็ดไปผสมกับดินปุ๋ยมูลช้างแล้วอัดเม็ด

 

เท่านี้ก็ได้ดินปุ๋ยมูลช้างมีเชื้อเห็ดเพื่อนำไป เพาะในแปลงปลูกพืชผักสวนครัว หรือในกระถางต้นไม้ รดน้ำผักตามปกติก็ได้เห็ดจากการเพาะ ปลูกออกดอกให้รับประทานพร้อมพืชผักสวนครัวได้ ซึ่งเห็ดปางชนิดสามารถดูดซึมปุ๋ยมาให้พืชได้อีกด้วย ส่วนปุ๋ยมูลช้างนั้นช่วยทำให้สปอร์เห็ดเกาะตัวที่มูลช้างจะช่วยให้เห็ดขยายเชื้อและออกดอกได้ดียิ่งขึ้น 

 

อย่างไรก็ตามถือเป็นการต่อยอดจากดินปุ๋ยมูลช้างอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งต่อไปในอนาคตจะสามารถนำรายได้มาเลี้ยงช้างในปางช้างแม่สาจำนวน 68 เชือก และยังเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ในการลดภาระการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง ให้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลช้างในการดูแลพืชผลทางการเกษตรในระยะสั้น 

 

ที่สำคัญช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย ผู้สนใจดินปุ๋ยมูลช้าง สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 063-4893594 หรือ 089-8384242 ทุกวัน                                        

 

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ปางช้างแม่สา ต่อยอดเพาะ \"เห็ดถอบ\" ในดินปุ๋ยมูลช้าง

 

กมล แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ