เมื่อเวลา​ 13.00 น.​ วันที่​ 6 เมษายน​ พ.ศ.​ 2564 ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ ตำบลในเวียง​ อำเภอเมืองแพร่​ จังหวัดแพร่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่​ นำโดย นายรัฐกานต์ จันทนู กำนันตำบลวังหลวง อ.หนองม่วงไข่ นายกสมาคมกำนันปู้ใหญ่บ้าน จ.แพร่ นำตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดแพร่เข้ารดน้ำดำหัว นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ เนื่องในประเพณี​ "ปี๋ใหม่เมืองแป้ 2564" ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวขอบคุณและให้โอวาทผู้มาแสดงมุทิตาจิตในโอกาสสำคัญนี้​ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน

สิงห์ปืนไว, ปี๋ใหม่เมืองแป้ 2564

สิงห์ปืนไว, ปี๋ใหม่เมืองแป้ 2564

สิงห์ปืนไว, ปี๋ใหม่เมืองแป้ 2564

สิงห์ปืนไว, ปี๋ใหม่เมืองแป้ 2564

สิงห์ปืนไว, ปี๋ใหม่เมืองแป้ 2564

สิงห์ปืนไว, ปี๋ใหม่เมืองแป้ 2564

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่