ที่วัดมหัตตมังคลาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากที่ได้มีการกักตัวพระอาคันตุกะ จำนวน 10 รูปที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียเป็นเวลา14 วันตั้งแต่วันที่18มีนาคมถึง31มีนาคมที่ผ่านมา โดยให้อยู่เฉพาะในหอพักพระอาคันตุกะ รวมทั้งพระเณรของวัดหาดใหญ่ในทั้ง65รูป ซึ่งถูกกักตัวทั้งวัดเช่นกันและงดการออกบิณฑบาต

                                                                                                                                   

 

 

 

             ล่าสุดหลังผ่านช่วงเวลากักตัวครบ14วัน และทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ได้เข้าตรวจดูอาการพระอาคันตุกะทั้ง10รูปรวมถึงพระในวัดอีก65รูป ทุกรูปยังเป็นปกติไม่มีอาการป่วยหรืออาการที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิด19แต่อย่างใด แต่เพื่อความปลอดภัยยังคงให้พระทุกรูปอยู่เฉพาะภายในวัดไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือปลอดภัยที่สุด

                                                                                                                                                 

 

 

 

       พระครูปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขต1 และหัวหน้าพระวินยาธิการ จ.สงขลา ตอนนี้ยังคงงดการออกบิณฑบาตไปก่อนและให้พระอยู่เฉพาะภายในวัดเท่านั้นแต่ยืนยันว่าพระในวัดมหัตตมังคลารามทุกรูปปลอดภัยไม่ได้ป่วยโควิด19 แต่อย่างขอให้ญาติโยมสบายใจได้ เพราะมีข่าวลือกันออกไปว่าพระวัดมหัตตมังคลารามป่วยโควิด19 ซึ่งไม่เป็นความจริง เพียงแค่กักตัวเพื่อสังเกตอาการเท่านั้น

                                                                                                                                            

 

นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   จ.สงขลา