คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

สุโขทัย MOU ความร่วมมือและมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาต่อของเด็กด้อยโอกาส

14 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:01 น.
MOU,,มอบเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา,,เด็กด้อยโอกาส,,สุโขทัย
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 132 ครั้ง

สุโขทัย MOU ความร่วมมือและมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาต่อของเด็กด้อยโอกาส


 

                นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กด้อยโอกาส จำนวน 500 คน ในพื้นที่นำร่อง 5 อำเภอ โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมลงนาม  MOU ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ คือ พื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ อำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอศรีนคร แบ่งเป็นช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา จํานวน 500 คน เด็กปฐมวัยที่สังกัด ศพด. จํานวน 1500คน พร้อมทั้งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 ศูนย์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายด้วยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ให้เห็นผลภายใน 3 ปี โดยจะดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเอง พัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในครอบครัว ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายอื่นที่จังหวัดสนใจด้วย

 

ซึ่งผลการดําเนินการสํารวจเด็กด้อยโอกาส ที่ผ่านมา ในช่วงเดือน มิถุนายน 2562 - ตุลาคม 2562 จังหวัดสุโขทัยได้สร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสจาก เครือข่ายทุกภาคส่วนโดยมีความร่วมมือในพื้นที่เป็นอย่างดี ส่งผลให้การสำรวจ และค้นหาเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสคิดเป็นร้อยละ 98 เป็นอันดับที่ 1 จาก 20 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุโขทัย

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ