ข่าว

เร่งตรวจคุณภาพอากาศรอบจุด "ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมี" แนะวิธีปฏิบัติตัว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คพ. เร่งตรวจคุณภาพอากาศรอบจุด "ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมี" ระยอง พร้อมแนะวิธีปฏิบัติตัวให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบ บ้านใครใกล้จุดเกิดเหตุทำตามด่วน

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานเหตุ "ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมี" กากของเสียอันตรายและสารเคมีอันตราย จ.ระยองซึ่งเกิดเหตุขึ้นในพื้นที่บริษัท วิน โพรเสส จำกัด 

 

1. วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. มีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตราย ในพื้นที่บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ต.บ้านค่าย จ.ระยอง จุดเกิดเหตุเป็นโกดังเก็บกากของเสียอุตสาหกรรม อาคาร 5 ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุด อยู่ติดกับสวนของประชาชน

 

 

เร่งตรวจคุณภาพอากาศรอบจุด \"ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมี\"  แนะวิธีปฏิบัติตัว

2. โกดังเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตราย ในพื้นที่บริษัท วิน โพรเสส จำกัด มีทั้งหมด 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร 1 จัดเก็บน้ำเสียปนเปื้อนและตะกอนปนเปื้อน อาคาร 2 บ่อตะกอนน้ำมัน อาคาร 3 เศษวัสดุ ยางรถยนต์ พลาสติก แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อาคาร 4 เก็บถัง IBC 1,000 ลิตร และถัง 200 ลิตร และอาคาร 5  ส่วนหน้าอาคาร เศษวัสดุ ถัง IBC 1,000 ลิตร เศษพลาสติก กองยิปซัม เถ้าลอย เป็นต้น ส่วนกลางอาคาร ถัง 200 ลิตร และขยะทั่วไป ส่วนหลังอาคาร บ่อของเสีย และพื้นที่ระหว่างอาคาร 3 กับอาคาร 5 มีการจัดเก็บน้ำเสียปนเปื้อน น้ำกรด และกากตะกอน จำนวนมาก ปัจจุบันถูกเพลิงไหม้ทั้งหมด

 

เร่งตรวจคุณภาพอากาศรอบจุด \"ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมี\"  แนะวิธีปฏิบัติตัว

3. จังหวัดระยอง ได้มอบ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการเป็นผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ณ ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ห้องประชุม อบต.บางบุตร โดยได้มีการอพยพประชาชนในพื้นที่หมู่ 4 8 และ 11 ในพื้นที่ตำบลบางบุตร และหมู่ 11 ในพื้นที่ตำบลหนองบัว ด้านท้ายลม และมีการตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวบริเวณวัดหนองพะวา และมีการพิจารณาหาศูนย์อพยพใหม่ที่เหมาะสมเนื่องจากช่วงกลางคืนลมเปลี่ยนทิศทางมายังทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยจะหาจุดอพยพที่เหมาะสมใหม่ บริเวณด้านเหนือลม บริเวณ อบต.บางบุตร และ อบต.หนองบัว เบื้องต้นพบมีผู้มีอาการวิงเวียน บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 5 คน

 

4. คพ. ได้ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรอบบริเวณพื้นที่โรงงานและชุมชนโดยรอบโดยเฉพาะบริเวณจุดเกิดเหตุ "ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมี"  ท้ายลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือของพื้นที่โรงงาน ตั้งแต่ ระยะ 300 เมตร จนถึงประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30 – 20.20 น. แต่พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบไอระเหยสารเคมีเล็กน้อย บริเวณห่างจากโรงงานไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร และได้รับกลิ่นเหม็นไหม้บริเวณด้านท้ายลม ซึ่ง คพ. ได้มีการแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ อบต.บางบุตร และพื้นที่ข้างเคียง ได้รับทราบและให้ประกาศแจ้ง ให้ประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังเพื่อรายงานผลอย่างต่อเนื่อง  จนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ คาดว่าเหตุจะต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้ 

 

 

5. สถานการณ์ในเวลา 20.00 น. เพลิงยังคงลุกไหม้ แต่สามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด โดยเจ้าหน้าที่กำลังไล่ดับเพลิงที่คุอยู่ในกองกากของเสียอุตสาหกรรมให้ดับสนิทซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาทั้งคืน โดยมีหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือ ประกอบด้วย อำเภอบ้านค่าย อบต.บางบุตร อบต.หนองละลอก อบต.หนองบัว อบต.มาบยางพร เทศบาลตำบลชากบก เทศบาลตำบลบ้านค่าย เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา อบต.หนองบัว เทศบาลนครระยอง บริษัท NPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง ได้นำรถดับเพลิงโฟม รถบรรทุกน้ำ และรถกู้ชีพ กู้ภัย หลายคัน และเจ้าหน้าที่กว่า 50 คน เข้าทำการระงับเหตุดังกล่าว 

 

6. คพ. มีคำแนะนำการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและความปลอดภัยของประชาชน ดังนี้
 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

  • เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ในพื้นที่จุดเกิดเหตุและพื้นที่อันตราย (Hot zone) ให้สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลระดับสูงสุดในระดับ A หรือระดับ B ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณสารเคมี โดยป้องกันระบบทางเดินหายใจ ดวงตาและผิวหนังทุกส่วนของผู้ปฏิบัติงาน 
  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมี และบริเวณควบคุมและขจัดสารเคมีที่มีความเสี่ยงระดับกลาง - ต่ำ (Warm Zone) ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระดับการปกป้องที่น้อยกว่าพื้นที่จุดเกิดเหตุและอันตราย เช่น ชุดป้องกันส่วนบุคคลระดับ C
  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน และเป็นที่ตั้งของศนย์บัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุ(Support Zone) ให้สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ไม่มีความเสี่ยง และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เช่น  ชุดป้องกันส่วนบุคคลระดับ D

 

การปฏิบัติตนเองของประชาชน

  • ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ในบริเวณทิศทางเหนือลมหรือพื้นที่ศูนย์อพยพที่หน่วยงานราชการกำหนด ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องอพยพให้ปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานราชการกำหนด
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ