ชีวิตดีสังคมดี

เปิดลงทะเบียนค่าน้ำ-ไฟ ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบล่าสุด คลิกที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดลงทะเบียนค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบล่าสุด ให้สูงสุด 315 บาท ใครพลาดสิทธิคลิกลงทะเบียนรับสิทธิได้ ที่นี่

อัปเดตลงทะเบียนค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประจำปี 2567  รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยคนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ ตามพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ใช้บริการ 

รายละเอียการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิกการแห่งรฐ" มีดังนี้

  • การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

          สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1130 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

          - ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

          - ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท)

          - ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
 

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

          สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1129 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

          - ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐฯ ต้องลงทะเบียนกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์

          - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

          - หากใช้ไฟฟ้าจำนวนเงินเกินกว่า 315 บาท/เดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์และต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

          - กรณีลงทะเบียนกับการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และไม่เป็นนิติบุคคล หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

 

  • กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

สามารถลงทะเบียนได้ที่กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

 

 

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำ สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 

  • การประปานครหลวง

สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1125 โดยมีเงื่อนไขส่วนลดคือ

          - หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง

          - หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

          - หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

 

  • การประปาส่วนภูมิภาค

สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1662 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

          - หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง

          - หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

          - หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา
 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ