ข่าว

แนะ'มหาวิทยาลัย'เพิ่มภาคปฏิบัติเข้น วิชาที่ต้องใช้ ‘เทคโนโลยีชั้นสูง’

แนะ ‘มหาวิทยาลัย’ เพิ่มภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นให้นักศึกษา ในสาขาวิชาที่ต้องใช้ ‘เทคโนโลยีชั้นสูง’ เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภาครัฐความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน

15 มี.ค. 2566 นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผย "คมชัดลึก" ว่า ปัจจุบันการศึกษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น นอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน

 

"โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรด้านนี้จำนวนมาก เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภาครัฐจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีความพร้อมในด้านนี้"

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ให้ความสำคัญในการแสวงหาความร่วมมือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง โดย อาจารย์วราวุธ ยอดจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณาจารย์ ได้ไปเยี่ยมชม“ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม”(ISDC) ของบริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด

 

ศูนย์ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อบรมพัฒนาทักษะทางอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมทั้งส่วนของงานผลิตอุปกรณ์ไฮดรอลิค กระบอกสูบไฮดรอลิค ซึ่งเป็นต้นกำลังไฮดรอลิค ตลอดจนระบบควบคุมอัตโนมัติและส่วนต่างๆ ด้านโครงสร้างอันเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0

ศูนย์อบรมพัฒนาทักษะทางอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ

แนะ\'มหาวิทยาลัย\'เพิ่มภาคปฏิบัติเข้น วิชาที่ต้องใช้ ‘เทคโนโลยีชั้นสูง’

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยังได้เยี่ยมชมในส่วนของหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานภาคอุตสาหกรรม และชุดฝึกทดลองหุ่นยนต์สำหรับภาคการศึกษาในมหาวิทยาลัยแบรนด์ ABB และ KUKA ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะทำให้นักศึกษาเมื่อจบแล้วสามารถทำงานได้ทันที

 

และบริษัทฯแห่งนี้พร้อมจะร่วมมือกับทุกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบุคลากรของชาติได้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูง

แนะ\'มหาวิทยาลัย\'เพิ่มภาคปฏิบัติเข้น วิชาที่ต้องใช้ ‘เทคโนโลยีชั้นสูง’

แนะ\'มหาวิทยาลัย\'เพิ่มภาคปฏิบัติเข้น วิชาที่ต้องใช้ ‘เทคโนโลยีชั้นสูง’

ข่าวที่น่าสนใจ