ข่าว

ครม.ไฟเขียว 1,760 ‘รร.ขนาดเล็ก’ มี ผอ.ได้ชั่วคราว

ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เผย ครม.ไฟเขียวให้ 1,760 ‘รร.ขนาดเล็ก’ ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 61-119 คน สามารถมี ผอ.โรงเรียน ได้ชั่วคราว

14 มี.ค. 2566 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาศรัฐ (พ.ศ.2566-2570) ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ โดยในส่วนของตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ขยายเงื่อนไขให้ครอบคลุมตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในกลุ่มสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบรวมสถานศึกษา ซึ่งมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ในพื้นที่ปกติและไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้กับ อปท.ด้วย

นอกจากนี้ ยังเพิ่มมาตรการการจัดสรรอัตรากำลังตามเงื่อนไขเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณานำตำแหน่งที่มีอัตรากำลังครูผู้สอนเกินเกณฑ์อัตรากำลังของ ก.ค.ศ. มากำหนดเป็นตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่มีนักเรียน 61-119 คน ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาในระหว่างดำเนินการตามแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และปรับวิธีการจัดสรรตามเงื่อนไขเฉพาะกรณีสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เฉพาะตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป โดยกำหนดแนวทางการจัดสรรเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

รมว.ศธ. กล่าวว่า การเพิ่มมาตรการจัดสรรอัตรากำลังตามเงื่อนไขเฉพาะกรณีดังกล่าว จะช่วยให้ ศธ.สามารถบริหารงานสถานศึกษาในการขับเคลื่อนภารกิจการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการศึกษาได้ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่มีนักเรียน 61-119 คน อยู่จำนวน 7,969 โรงเรียน ในจำนวนนี้ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน 1,760 โรงเรียน ซึ่งตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงาน ก.ค.ศ.ร่วมกันจัดทำรายละเอียดการดำเนินการตามมติ ครม.นี้ เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวมีผู้อำนวยการโรงเรียนโดยเร็วที่สุด

 

ทั้งนี้ สำหรับผลดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาศรัฐ (พ.ศ.2562-2565) ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอัตราว่างจากการเกษียณฯรวมจำนวน 69,134 อัตรา จัดสรรคืนส่วนราชการ 69,019 อัตรา คิดเป็น 99.83% และทดแทนด้วยการจ้างงานแบบอื่น จำนวน 115 อัตรา คิดเป็น 9.72% และจากการเกษียณฯในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในหน่วยงานการศึกษาสังกัด ศธ. จำนวน 1,183 อัตรา

ข่าวที่น่าสนใจ