ข่าว

จุรินทร์แจ้งข่าวดี ‘เงินประกันรายได้ข้าว’ งวด 30-31 เข้าบัญชี 18 พ.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เคาะแล้ว 'จุรินทร์' แจ้งข่าวดีชาวนา 'เงินประกันรายได้ข้าว' งวด 30-31 รับส่วนต่างข้าวหอมมะลิ ธ.ก.ส.จะโอนเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรวันไหนในวันที่ 18 พ.ค.นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระบุว่า สำหรับ การจ่ายเงินส่วนต่างตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรปี 4 นั้น ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 30 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค. 66 และงวดที่ 31 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 6-12 พ.ค. 66 ดังนี้

 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 30 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค. 66

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
  2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,660.28 บาท ชดเชยตันละ 339.72 บาท
  3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,147.60 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย
  4. ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 10,144.04 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย
  5. ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,628.43 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

จุรินทร์แจ้งข่าวดี ‘เงินประกันรายได้ข้าว’ งวด 30-31 เข้าบัญชี 18 พ.ค.นี้

 

และราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 31 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 6-12 พ.ค. 66 ดังนี้

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
  2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,686.08 บาท ชดเชยตันละ 313.92 บาท
  3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,200.98 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย
  4. ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 10,145.92 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย
  5. ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,700.74 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

 

โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดที่ 30 จำนวน 2,137 ครัวเรือน และงวดที่ 31 จำนวน 644 ครัวเรือน รวม 2 งวด 2,781 ครัวเรือน และ ธ.ก.ส.จะโอนเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรในวันที่ 18 พ.ค.2566

จุรินทร์แจ้งข่าวดี ‘เงินประกันรายได้ข้าว’ งวด 30-31 เข้าบัญชี 18 พ.ค.นี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ