นายอรพงศ์ เทียนเงิน ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยว่า ธนาคารได้พัฒนานวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ "มีตังค์" ที่ให้พนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ SCB Payroll Solution สามารถเบิกเงินเดือนล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น SCB Easy ได้ตามวันที่ตัวเองต้องการโดยไม่ต้องรอวันสิ้นเดือน

 

ไทยพาณิชย์ ส่ง มีตังค์ ทางรอดมนุษย์เงินเดือน

 

          เนื่องจากปัจจุบัน ค่าใช้จ่าย หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น จนพนักงานมนุษย์เงินเดือนหลายคนต้องหันไปพึ่งการกู้เงินนอกระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก จากการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทผู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท พบว่ามนุษย์เงินเดือนราว 80% ของกลุ่มตัวอย่างเคยกู้เงินนอกระบบ และ 88% มียอดเงินกู้น้อยกว่า 15,000 บาท

 

          สำหรับ "มีตังค์" พนักงานจะสามารถเบิกเงินเดือนได้เท่ากับจำนวนวันที่ได้ทำงานจริงมาแล้วในเดือนนั้นๆ สูงสุดไม่เกิน 50% ของเงินเดือน หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน (หรือตามที่นายจ้างกำหนด) สามารถเบิกเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินล่วงหน้า 1,000 ละ 20 บาท ทั้งนี้ เงินที่เบิกล่วงหน้าไปนั้น ทาง SCB จะเป็นผู้สำรองจ่ายไปก่อน และจะหักเงินคืนจากเงินเดือนในเดือนถัดไป
 

          อย่างไรก็ตาม "มีตังค์" ยังเป็นบริการที่อยู่ใน Pilot Project  ที่เบื้องต้นได้เริ่มใช้ใน 2 บริษัท ได้แก่ วิลล่า มาร์เก็ท เจพี และ อำพลฟูดส์ โพรเซส 

 

          ทั้งนี้ เชื่อว่าบริการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัทและจะช่วยแก้ปัญหาให้กับทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ลดความเสี่ยงในการเป็นหนี้นอกระบบของพนักงานกลุ่มเป้าหมายและจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยได้.