royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
เศรษฐกิจ

กคช.จัดประกวด "สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย"

วันที่ 19 เมษายน 2562 - 12:53 น.
กคช
Shares :
เปิดอ่าน 146 ครั้ง

กคช.จัดประกวด "สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย"

              การเคหะแห่งชาติเตรียมจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย ตอกย้ำทิศทางก้าวเดินในปี 2562  เผยต้องการเปิดพื้นที่มุมมองนวัตกรรมการอยู่อาศัยใหม่ๆ จากบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเสริมทัพให้แข็งแรงขึ้น

 

                ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า  การเคหะแห่งชาติเตรียมจัดโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” เป็นปีแรก โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสและสร้างพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการออกแบบ การก่อสร้าง การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การเงินและการตลาด และการออกแบบแอปพลิเคชั่นต่างๆ โดยจะเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวดในเร็วๆ นี้

                “เป้าหมายหลักจะเป็นนิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยสมัครเป็นทีม แล้วคัดเลือกเข้ารอบมารับการอบรม โดยมีกูรูที่มีชื่อเสียงและมีความชำนาญในด้านต่างๆ คอยให้คำชี้แนะอีกที เพื่อพัฒนาให้ชิ้นงานที่ส่งประกวดมีความสมบูรณ์มากขึ้น ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในทางปฏิบัติ รูปแบบ วัสดุที่ใช้ รวมถึงโจทย์ด้านการตลาด”

                ดร.ธัชพลกล่าวว่า  รูปแบบที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติอาจมีข้อจำกัด เพราะเป็นมุมมองจากภายในหน่วยงาน  ในขณะที่การประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยเป็นการระดมความคิดสร้างสรรค์จากบุคคลภายนอกที่มีความหลากหลาย มีแนวคิดใหม่ๆ ที่เปิดกว้างและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติต่อไป

                “ทิศทางของการเคหะแห่งชาติใน 2562 คือการพัฒนานวัตกรรมใหม่และเพิ่มคุณภาพการก่อสร้าง จากที่เราพัฒนาที่อยู่อาศัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 700,000 หน่วย การจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยจึงสอดคล้องกับทิศทางที่เราจะเดินไป”

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ