royal coronation
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เศรษฐกิจ

สนช.จ่อ เห็นชอบกม.อีอีซี พรุ่งนี้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 - 13:44 น.
สนช,จ่อ,ผ่าน,กฎหมาย,อีอีซี,พรุ่งนี้,คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 1,048 ครั้ง

สนช.เตรียมถกกม.อีอีซี 8ก.พ. ดันรมว.กลาโหมร่วมนั่งบอร์ดคุมเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 8 ก.พ.มีวาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ในวาระที่ 2 และ 3 ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้ว
    ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกทีกำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ จะตราพระราชกฤษฎีกาให้พื้่นที่บางส่วนในเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับพื้นและเฉพาะพื้นที่เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยก็ได้
                ขณะที่ มาตรา 8 ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คณะกมธ.วิสามัญฯได้กำหนดให้การดำเนินการโครงการหรือกิจการใด ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่กำหนดให้ต้องจำทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
             มาตรา 10 ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะกมธ.วิสามัญฯได้เพิ่มสัดส่วนให้รมว.กลาโหมและรมว.ศึกษาธิการเข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวด้วย แต่ยังคงให้นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตามเดิม
            มาตรา 51/1 เป็นบทบัญญัติที่คณะกมธ.วิสามัญเขียนมาใหม่เพื่อใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้บุคคลเข้ามาทำงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยบัญญัติว่าเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อให้เกิดนวัตกรรมเข้ามาประกอบกิจการหรือทำงานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ บุคคลดังกล่าวรวมทั้งคู่สมรส บุพการี และบุตรที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือเขตส่งเสริมเศรษฐกิจอาจได้รับการลดหย่อนภาษี สิทธิเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการขออนุญาตทำงาน และสิทธิอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดก็ได้

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ