ข่าว

'ราชทัณฑ์' แจง การโยกย้ายข้าราชการ เป็นไปตามระเบียบ-ความเหมาะสม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมราชทัณฑ์" แจง โยกย้ายข้าราชการ เป็นไปตามระเบียบและความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ และการทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลน

28 ม.ค. 2567 กรมราชทัณฑ์ ออกหนังสือชี้แจง กรณีที่ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก “สนธิ ลิ้มทองกุล” เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา มีการพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์  กรณีที่ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ว่าเป็นการย้ายข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายสถานที่คุมขังอื่น และย้ายข้าราชการที่ตอบสนองนโยบายเข้ามาแทน เพื่อรองรับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นั้น

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ มีคำสั่งที่ 74/2567 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 มอบหมายให้ข้าราชกร ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ราชการทางส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำ ทัณฑสถานต่างๆ และคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 75/2567 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 ให้ข้าราชการช่วยราชการ นั้น

 

การดำเนินการดังกล่าว เป็นการมอบหมายข้าราชการ เพื่อสนับสนุนภารกิจในงานราชทัณฑ์ให้ครอบคลุมในทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลน จึงต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้รองรับกับภารกิจในงานราชทัณฑ์ อาทิ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ด้านทัณฑปฏิบัติ ด้านทัณฑวิทยา ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย และฝึกวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการพัฒนางานวิชาการ เป็นต้น

 

ซึ่งได้พิจารณาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในงานที่ได้รับมอบหมาย อันช่วยสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในภาพรวม ได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นปกติวิสัยของการบริหารงานบุคคลของหน่วยราชการ มิได้เป็นไปตามที่นายสนธิฯ กล่าวอ้างแต่อย่างใด

 

 

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงกรณีโยกย้ายข้าราชการ

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ