13 ตุลาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง สถานการณ์ล่าสุดของเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่น “ฮากิบิส” ว่า  ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ 

 

ที่เดินทางไปประชุมความร่วมมือด้านการเกษตร และการศึกษาดูงานด้านการจัดตั้งตลาดปลา ขององค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตน ณ ประเทศญี่ปุ่น ยังคงพักที่โรงแรม ณ กรุงโตเกียว เนื่องจากพายุฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้  เพราะอาจได้รับความเสี่ยงจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่น “ฮากิบิส”  

 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ที่คล้ายกับสถานการณ์อุทกภัยในภาคอีสานของประเทศไทยที่ผ่านมา  ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ตนมีความพยายามที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน ในการนี้ ตนได้สั่งการให้คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงคณะผู้ติดตามทุกคน ให้ศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่น “ฮากิบิส” ของประเทศญี่ปุ่น

 

รวมถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุที่เกิดขึ้น ทั้งในระยะเร่งด่วน และการช่วยเหลือหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นว่ามีแนวทางอย่างไร ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์เบื้องต้น  คาดว่านอกจากความเสียหายในด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ แล้ว ในส่วนของพืชผลทางการเกษตรอาจจะได้รับความเสียหายจำนวนมากไม่ต่างจากสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทย 

 

ทั้งนี้จากการเฝ้าติดตามและสังเกตกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สถานทูตต่าง ๆ  มีการบูรณาการทำงานที่ดีมาก มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือ ซุปเปอร์ไต้ฝุ่น“ฮากิบิส”ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหารยังชีพในช่วงที่เกิดพายุ มาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ ของภาครัฐ

 

เนื่องจากชาวญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยอย่างมาก ทำให้สามารถประชาชนทุกคนสามารถรับมือกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีความตื่นตระหนกกับเหตุการณ์พายุที่เกิดขึ้นมากนัก  ซึ่งในส่วนของหน่วยงานราชการต่าง ๆ และ สถานทูตต่าง ๆ มีการติดต่อประสานงาน ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ให้ความช่วยเหลือการติดต่อประสานงานด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยทำให้ประชาชนที่เดินทางทุกคนมีความอุ่นใจและเชื่อมั่นในมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือพายุ “ฮากิบิส” ของประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

 

"ที่ไหนๆๆ ก็เดินทางมาแล้ว วันนี้ผมและคณะมาเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือด้านเกษตรและมาดูตลาดโทยูสุ ที่กรุงโตเกียว  ตอนนี้ผมและคณะทำงานฯ ติดพายุฮากิบิสอยู่ที่โรงแรมฯ  ผมจึงได้สั่งการให้คณะทำงานทุกคนติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการรับมือ การช่วยเหลือ ดูสิว่าญี่ปุ่นเขาทำอย่างไร เพื่อนำข้อมูล ความรู้มาเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาและวางแผนรับมือภัยธรรมชาติที่ประเทศไทย"

 

เท่าที่ดู แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พบว่า ทางการญี่ปุ่นมีการแจ้งประชาชนให้รับทราบและรับมือในการเตรียมความพร้อมเรื่องต่าง ๆอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น อาหารในการยังชีพ การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่าง ๆ ขณะนี้ผมได้ให้อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร ประจำกรุงโตเกียว ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภค ไม่ว่าจะเป็น พืช ผัก ผลไม้ ข้าว เพราะหลังสถานการณ์พายุคลี่คลายลงอาหารจะแพงขึ้นมากน้อย  เพื่อที่จะมาพูดคุยหารือกันว่าประเทศไทยจะช่วยญี่ปุ่นได้อย่างไรมากน้อยแค่ไหน” นายประภัตร กล่าว

 

ขณะนี้ตนและคณะทำงานทุกคนยังคงพักที่โรงแรมในกรุงโตเกียวทุกคนปลอดภัยดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสภาพจิตใจดีมาก เพราะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และได้รับกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนอย่างต่อเนื่อง ตนและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันจันทร์ที่  14 ตุลาคม ซึ่งคาดว่าสถานการณ์พายุน่าจะคลี่คลายลงแล้ว