royal coronation
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เสริมแกร่งกฏหมายเกษตรกรผลิตสมุนไพรทางการแพทย์

วันที่ 19 กันยายน 2562 - 00:13 น.
สภาเกษตรกร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Shares :
เปิดอ่าน 1 ครั้ง

สภาเกษตรกรแห่งชาติและทนายแผ่นดินร่วมสร้างความสมดุลและเป็นธรรมให้เกษตรกร เสริมแกร่งกฏหมาย ผลิตสมุนไพรทางการแพทย์

 

19 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร และพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” กับสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด 

 

โดยนางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นพยานและกล่าวว่า อัยการคือทนายแผ่นดิน เกษตรกรเป็นประชาชนที่อยู่ฐานรากของสังคมไทย ซึ่งปกติเวลาเกษตรกรในชนบทมีคดีความส่วนใหญ่จะแพ้คดีเพราะไม่มีทนายที่ดีมาสู้คดีให้ได้

 

หากเกษตรกรได้ทนายของแผ่นดินมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความสมดุลในสังคมมากขึ้น อย่างน้อยที่สุดเกษตรกรเองก็มีที่พึ่งที่ปรึกษา การบันทึกความร่วมมือครั้งนี้เกษตรกรทั่วประเทศทุกคนจะได้ทราบว่าทนายแผ่นดินพร้อมจะเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรในเรื่องคดีและเรื่องการพัฒนาอาชีพพร้อมกันไปด้วย

 

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายยาเสพติดให้โทษ เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้านกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการผลิต การครอบครอง การจำหน่าย การนำเข้า และการส่งออก

 

 

จึงเห็นสมควรขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมมือกันพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ในการสร้างโอกาสที่ดีทั้งในด้านการประกอบสัมมาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมการด้านเพาะปลูก และการป้องกันและรักษาโรคโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

รวมทั้งยังเป็นการป้องกันการกระทำความผิดตามกฎหมาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการมิให้ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายหรือเป้าหมายในการถูกนำไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์หรือการหลอกลวงในด้านต่าง ๆ เป็นต้น จึงนำมาซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร และพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ดังกล่าวขึ้น


นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นวันที่น่าภาคภูมิใจที่ 2 หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงานคนละส่วน สำนักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องคดีความ ความทุกข์ความร้อนของแผ่นดิน ในขณะเดียวกันเกษตรกรคือชนกลุ่มใหญ่ที่สืบทอดมาจากบรรพชน

 

 

เราทราบดีว่าทุกข์ร้อนของเกษตรกรก็คือทุกข์ร้อนของแผ่นดิน รัฐบาลทุกคณะทุกชุดรวมทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดจะต้องสำเหนียกและพยายามช่วยเหลือเมื่อเกษตรกรอยู่รอดปลอดภัยบ้านเมืองก็อยู่รอดปลอดภัยด้วย  แต่หากเมื่อไหร่ที่เกษตรกรมีความทุกข์ทน บ้านเมืองก็ทุกข์ทนด้วยเช่นกัน  

 

สำนักงานคดียาเสพติดมีความภาคภูมิใจที่เข้ามาร่วมทำงานกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยที่เราจะร่วมทำงานจากจุดเล็กๆก่อนเกี่ยวกับเรื่องพืชยาเสพติดที่เราจะพัฒนาให้เป็นยาให้เป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร  ในขณะเดียวกันเราก็จะจับมือร่วมกันทำในสิ่งที่มากกว่านี้อีกในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ร้อนของเกษตรกรในด้านอื่นๆต่อไปด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-"มณัญญา" บุกกรมวิชาการเกษตร ทวงถามเอกสารสต๊อกสารพิษ
-แฉ ! กระทรวงเกษตรฯยังนำเข้าพาราควอต
-เฉลิมชัย ชงแต่งตั้งซี 10 เข้าครม. 4 ตำแหน่ง
-โยกย้าย ล็อตแรก เขย่าแรงบิ๊กเกษตร
 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ