ข่าว

ในหลวง พระราชทานพร ในโอกาสขึ้น ปีใหม่ 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ น้ำใจไมตรีของคนไทยเปรียบเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่ผนึก เป็นพลังสำคัญให้บ้านเมืองดำรงอยู่

วันนี้ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 20.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า

 

 

ในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566 ข้าพเจ้าขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่านให้มีความสุขกายสุขใจมีสติปัญญาแจ่มใสและเข้มแข็งตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

 

 

คนไทยเรานั้น มีน้ำใจไมตรีต่อกันใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมา ไม่ว่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ ใดๆ เกิดขึ้น เราคนไทยก็ต่างพร้อมจะร่วมมือร่วมใจกัน ปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจปลอบโยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ความทุกข์ยากนั้นผ่อนคลายและบรรเทาลง การที่เราทั้งหลายสามารถร่วมมือร่วมใจ รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ

 

 

ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโรคระบาดหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆ ที่เกิดขึ้นเราคนไทยก็สามารถร่วมมือแก้ไขและป้องกันจนสถานการณ์ต่างๆเรานั้นผ่านพ้นและคลี่คลายไปได้ด้วยดี นั่นเป็นเพราะพื้นฐานจิตใจที่ดีงามของคนไทยซึ่งมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันน้ำใจไมตรี อันทรงคุณค่าที่เราทุกคนมีแก่กันนี้เปรียบเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่ผนึก เข้าด้วยกันเป็นพลังสำคัญให้บ้านเมืองของเรานั้นมั่นคงดำรงอยู่ และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป

 

ขออำนาจ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยและมีความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้และตลอดไป

 

ในหลวง พระราชทานพร ในโอกาสขึ้น ปีใหม่ 2566

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ