ข่าว

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ภาพวาดฝีพระหัตถ์ และพร ปีใหม่ 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานส.ค.ส.ภาพวาดฝีพระหัตถ์ 'กระต่ายหมายจันทร์ฉาย' ประกอบพรพระราชทานปีใหม่ 2566 แด่พสกนิกรชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคล ตลอด ปีเถาะ 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ภาพวาดฝีพระหัตถ์ 'กระต่ายหมายจันทร์ฉาย' ประกอบพรพระราชทาน เนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2566  แด่พสกนิกรชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นความสุขกายสุขใจตลอด ปีกระต่าย 2566

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ภาพวาดฝีพระหัตถ์ และพร ปีใหม่ 2566

 

 

 

ภายใน ส.ค.ส.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าเรื่องราว ปีเถาะ 2566 มีข้อความดังนี้

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ภาพวาดฝีพระหัตถ์ และพร ปีใหม่ 2566

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ภาพวาดฝีพระหัตถ์ และพร ปีใหม่ 2566

 

“ครูของข้าพเจ้าเลี้ยงกระต่ายและสุนัขไว้ด้วยกัน เวลาพระจันทร์เต็มดวง กระต่ายจะยืนสองขาชมจันทร์ สุนัขมายืนสองขาชมจันทร์เป็นเพื่อน” พร้อมข้อความพระราชทาน ว่า

 

   กระต่ายน้อยเพลินมองพระจันทร์เด่น      ชวนสุนัขเพื่อนเล่นจ้องจันทร์ฉาย

ลมพัดเอื่อยเย็นอุราน่าสบาย                     ลืมความทุกข์สิ่งร้ายที่ผ่านมา

ขอทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐ                 สิ่งดีเลิศที่ท่านปรารถนา

จงมาพร้อมดังดวงจิตเจตนา                      สองสหายและจันทรามาอวยชัย

logoline