ข่าว

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน ปฏิทินหลวง 2566 แก่ผู้ ลงนามถวายพระพร วันปีใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาล วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. การนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ดังนี้

 

  •  พระบรมมหาราชวัง (บริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนใน)
  •  พระราชวังบางปะอิน
  •  วังไกลกังวล
  •  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
  •  พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
  •   พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

 

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน ปฏิทินหลวง 2566 แก่ผู้ ลงนามถวายพระพร วันปีใหม่

 

 

โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ประชาชนที่มาลงนามในพระบรมมหาราชวัง สามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวง (ฝั่งทิศเหนือ)

ข่าวที่น่าสนใจ