ข่าว

กมธ. "กัญชา" จำกัด "ปลูกกัญชา" ฟรี ครอบครัวละ ไม่เกิน 10 ต้น

กมธ. "กฎหมายกัญชา" มีมติ จำกัดการ "ปลูกกัญชา" ฟรี ครอบครัวละไม่เกิน 10 ต้น ปลูกเชิงพาณิชย์ ต้องมีเงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการปลูก

กมธ. \"กัญชา\" จำกัด \"ปลูกกัญชา\" ฟรี ครอบครัวละ ไม่เกิน 10 ต้น

 

ปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายกัญชา หรือ พ.ร.บ. กัญชา กัญชง  แถลงถึงการประชุมกมธ.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา ในช่วงสุญญากาศที่ยังไม่มีกฎหมายออกมาบังคับใช้ ขอบคุณสื่อมวลชนและสถานศึกษาที่ร่วมทำความเข้าใจเรื่องการใช้กัญชาที่ห้ามใช้ในเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ตามที่ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการใช้สอดรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนและสถานศึกษาคลายกังวล 

ขณะนี้มีการเข้าถึงแอพลิเคชั่นและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ”กว่า 39ล้านครั้ง มีผู้จดแจ้งขอปลูกไม่น้อยกว่า 9แสนราย โดยกมธ.เสียงข้างมากวางหลักการและกรอบการปลูกกัญชาในครัวเรือนให้ปลูกได้ไม่เกิน 10 ต้นต่อครัวเรือน มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรายเล็กๆได้ประโยชน์สูงสุดจากพ.ร.บ.กัญชา และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  

ส่วนการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้น กมธ. กำหนดการปลูกเป็น 3กลุ่ม คือ 1.กลุ่มขนาดเล็ก ปลูกไม่เกิน 5 ไร่  จะเสียค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด หรือไม่ควรไม่มีเลย 2.กลุ่มขนาดกลาง ปลูก 5-20 ไร่ จะมีขั้นตอนการขออนุญาตเพิ่มขึ้นมาพอประมาณ 3.กลุ่มขนาดใหญ่ ปลูกมากกว่า 20 ไร่ขึ้นไป เป็นกลุ่มผู้ลงทุนที่หวังผลทางธุรกิจ จึงต้องมีผลตอบแทนให้รัฐมากขึ้น

 

ส่วนการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์นั้น กมธ.เห็นพ้องว่าการปลูกกัญชาของทั้งแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆในสถานพยาบาลตัวเอง จะได้รับการคุ้มครอง ในฐานะเป็นเพียงผู้จดแจ้งเท่านั้น เหมือนกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ยืนยันกมธ. จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน และพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้มากที่สุด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการปลดล็อคกัญชาที่ส่งผลกระทบหลายมิติ ว่า สิ่งสำคัญที่สุดต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชน ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องมีทั้งวิกฤติและโอกาสเสมอ แต่รัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ จากที่มีมติ ครม. เห็นชอบด้วยกัน แต่ก็ต้องเตือนสำหรับผู้ที่ไม่เคยลองใช้ ถ้าไม่เคยลองใช้ก็อย่าไปใช้ อย่าไปสูบ เเละต้องเตือนว่าจะมีผลต่อสมองอย่างไร ซึ่งเมื่อ พ.ร.บ.กัญชา ออกแล้วจะมีบทลงโทษตามมา อีกทั้งต้องมองผลดี เพื่อช่างน้ำหนักด้วย

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายกัญชา ว่าทราบกันอยู่แล้ว จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในระหว่างที่ กฎหมายกัญชายังไม่ออกมา ก็มีกฎกระทรวงควบคุมอยู่แล้ว และขอสื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ ในการออกข้อระวังต่างๆว่าควรใช้อย่างไร ซึ่งมีบทลงโทษออกมาสำหรับผู้ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ รวมถึงสิ่งที่ไม่ให้ทำแต่ทำ เจ้าหน้าที่ก็สามารถดำเนินคดีได้ เสียค่าปรับ

ติดตามทุกช่องทางข่าวสารคมชัดลึกได้ทาง

ข่าวยอดนิยม