ข่าว

ประชุม "กกต." วันจันทร์นี้ลุ้นรับรอง "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม."

คำร้องหยุมหยิม วันจันทร์นี้ ลุ้น "กกต." ประชุมหารือ รับรองผลการ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." และ สมาชิกสภากรุงเทพฯ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง นัดประชุม วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. จะมีเสนอรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกกรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เข้าสู่ที่ประชุม ตามที่สำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 พฤาภาคมที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ กกต.กทม.ได้นำเสนอรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ และ ส.ก. แล้ว  เพื่อพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เป็นการนำเสนอผลคะแนนในส่วนของผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง และสมาชิก จำนวน 50 ตำแหน่ง

 

ประชุม  \"กกต.\" วันจันทร์นี้ลุ้นรับรอง \"เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.\"

 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 8 ในนามอิสระ เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดของการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 1,386,215 คะแนน ส่วน ส.ก. ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 20 คน พรรคก้าวไกล 14 คน พรรคประชาธิปัตย์ 9 คน กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 3 คน พรรคพลังประชารัฐและพรรคไทยสร้างไทย พรรคละ 2 คน เบื้องต้นขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และ ส.ก. รวม 24 คำร้อง ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเรื่องการปิดป้ายหาเสียงไม่ถูกต้อง และข้อความที่ใช้หาเสียงหมิ่นเหม่เกินกรอบอำนาจหน้าที่ เข้าข่ายหลอกลวง

ส่วนชัชชาติ ถูกร้องเรียน จำนวน 2 เรื่องกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อ กกต.ขอให้ไต่สวนนายชัชชาติ กรณีทำป้ายหาเสียงเป็นผ้าไวนิลมีเจตนาแฝงเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถนำไปรีไซเคิลทำกระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน เข้าข่ายกระทำการเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วยวิธีการ จัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่   ส่วนคำร้องอีกเรื่องยังระบุไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่

 

ปัจจัยการประกาศผลการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการร้องคัดค้านผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละเขตเลือกตั้ง เมื่อมีการเสนอให้ กกต.ประกาศผลจะเสนอพร้อมกัน ทั้งผู้ว่าฯกทม. และ ส.ก. ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดให้ กกต.รับทราบด้วยว่ามีผู้สมัครคนใดที่มีเรื่องร้องคัดค้าน ประเด็นใดบ้าง หลังจากนั้น กกต.จะพิจารณาว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งให้ ส.ก.ท่านใดก่อน หรือผู้ว่าฯกทม.ด้วยหรือไม่ ขึ้นอยู่ดุลพินิจของ กกต. ไม่มีการเลือกเสนอ

โดยกกต.จะเป็นผู้พิจารณา ถ้ามีเรื่องร้องคัดค้านหรือพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม อาจจะไม่ประกาศผลการเลือกตั้งได้ สมมุติว่ามีผู้สมัคร ส.ก.ที่ได้คะแนนสูงสุด 45 คนจาก 50 คน ไม่มีเรื่องร้องคัดค้าน จะมีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้ง 45 คนก่อน ส่วนที่เหลือจะยังไม่ประกาศ ตามกระบวนการจะตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง

สำหรับระยะเวลาประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม และ ส.ก. ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 17 ระบุไว้ว่า กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้ กกต.สืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ข่าวที่น่าสนใจ