ข่าว

ผู้ประกันตนเฮ "ประกันสังคม" ลดอัตราเงินสมทบมาตรา 33-39 เกินครึ่ง นาน 3 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" แจกยิ้ม แจ้งข่าวดี ลดเก็บอัตราเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 เกินครึ่ง นาน 3 เดือน

ทางเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาสแจ้งว่า "ประกันสังคม" ได้ปรับลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง สำหรับมาตรา 33 และ มาตรา 39 ติดต่อกัน 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. 65 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33  

ปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เช่น 

- เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายเงินสมทบ 500 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 100 บาท/เดือน

- เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาท/เดือน 
ลดเหลือเพียง 150 บาทเดือน

 

หมายเหตุ การคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับร้อยละ 5 ต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

 

ผู้ประกันตนมาตรา 39 

ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9
จากปกติจ่าย 432 บาท 
ลดเหลือเพียง 91 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประกันตนเฮ "ประกันสังคม" ลดอัตราเงินสมทบมาตรา 33-39 เกินครึ่ง นาน 3 เดือน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ